Siste oppdatering

Kurs i matrikkelføring - påmelding til eksamen i del 1

Når du har gjennomført del 1 kan du melde deg opp til første eksamen. Denne må være bestått for å kunne ta del 2. Eksamen i del 1 kan tas uten å skulle ta resten av kurset.

Når du har gjennomført alle de obligatoriske leksjonene i del 1 av kurs i matrikkelføring kan du melde deg opp til eksamen i denne delen av kurset. Denne må du bestå før du eventuelt melder deg på for å gå videre til del 2.

Kartverket bruker Questback som eksamensverktøy. Du vil få tilsendt en e-post fra Kartverket med en lenke til prøven. Eksamen sendes ut mandager hver uke, med mindre det sammenfaller med offentlige høytidsdager. Meld deg på i god tid da det kan ta noen virkedager før din påmelding er registrert.

Det sendes ikke ut eksamen i påsken, pinsen, fellesferien eller julen. Siste eksamen i vårsemesteret sendes ut 24. juni. Første eksamen i høstsemesteret sendes ut 5. august og siste eksamen sendes ut 16. desember 2024

Når eksamen først er åpnet og påbegynt må den fullføres. Prøven består av 24 spørsmål med svaralternativer og det gis ett poeng for hvert riktig svar. Prøven er bestått ved 20 eller flere poeng, det vil si at du kan ha fire feil. Det er ikke mulig å gå frem og tilbake i løsningen. Prøven besvares i Questback og må sendes tilbake til Kartverket innen kl. 16.00 torsdag. Prøven sendes automatisk ved at du besvarer alle spørsmål og trykker send-knappen etter det siste spørsmålet.

Dersom utsendt prøve ikke leveres innen fristen, regnes prøven som ikke bestått og du får tilsendt ny prøve. Hvis du ikke består, er det mulig å ta inntil 2 kontinuasjonsprøver. Skulle du stryke tredje gangen, kan du starte kurset på nytt.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Påmelding til eksamen i del 1

Felt merket med * er obligatoriske

* Jeg ønsker å ta eksamen del 1:
* Bekreftelse:
* Samtykke til bruk av personopplysninger:
* Last opp kursbeviset for gjennomførte leksjoner i del 1 (pdf):
Del
XPPT