Siste oppdatering

E-læringskurs Registrering av konsesjonsinformasjon

Kurset er beregnet på ansatte i kommunen som skal registrere informasjon om egenerklæringer om konsesjonsfrihet og konsesjonsvedtak i matrikkelen.

Kurset gir en innføring i hvordan opplysninger om konsesjon skal registreres i matrikkelen.

Påmelding til E-læringskurset

Påmelding sendes til kartverkskolen@kartverket.no. I e-posten må du oppgi at du ønsker tilgang til kurs i konsesjon, ditt navn, arbeidssted og e-postadresse.

Etter gjennomført kurs

Når du har gjennomgått kurset, kan din nærmeste leder søke på dine vegne om en brukertilgang i matrikkelen som er begrenset til kun å registrere konsesjon, og til å se og slette tidligere registrerte konsesjonsforhold.

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig hele tiden slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig.

Del
XPPT