Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kurs i matrikkelføring

Skal du føre matrikkel i en kommune eller ønsker du faglig påfyll om matrikkelfaglige temaer? På denne siden får du oversikt over kurs Kartverket tilbyr og eksamen for deg som skal føre matrikkel.

Kurs

Del 1 e-læringskurs

Del 1 gir deg en innføring i regelverk, saksprosesser og sakstyper. Leksjonene er selvstudium og egner seg også som veiledningsmateriell.

Eksamen i del 1

Når du har gjennomført del 1 kan du melde deg opp til første eksamen. Denne må være bestått for å kunne ta del 2.

Del 2 føringskurs

Etter at du har gjennomført kursets del 1 kan du melde deg på del 2. Dette er et praktisk kurs hvor du lærer hvordan de tre delene av matrikkelen skal føres.

Eksamen i del 2

Når du har gjennomført kursets del 2 skal du ta andre eksamen. Denne må være bestått for å kunne få tilgang til å føre matrikkelen.

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag er en faglig digital møteplass for deg som jobber med matrikkelen. Her får du en oversikt over tilbudet og hvordan du kan delta.

Andre e-læringskurs

E-læringskurs SEFRAK for ansatte i kulturminne-myndigheten

E-læringskurset SEFRAK er beregnet på ansatte i fylkeskommunene.

Kurset gir en innføring i matrikkelføring, herunder saksprosess og sakstyper, for å kunne registrere opplysninger om bygninger av spesiell interesse for ansatte i kulturminnemyndigheten. Leksjonen egner seg også som veiledningsmateriell.

E-læringskurs Registrering av konsesjonsinformasjon

Kurset er beregnet på ansatte i kommunen som skal registrere informasjon om egenerklæringer om konsesjonsfrihet og konsesjonsvedtak i matrikkelen.

Kurset gir en innføring i hvordan opplysninger om konsesjon skal registreres i matrikkelen.

E-læringskurs for føring i Nasjonal inndelingsbase

Kurset er beregnet på de som skal føre kommune- og fylkesgrenser, stemmekretser og grunnkretser i Nasjonal inndelingsbase.

I første versjon tilbys det leksjoner om inndelinger som en del av kurs i matrikkelføring del 1. Meld deg på del 1 og du vil finne leksjonen under "ekstra temaer".

Share