Siste oppdatering

Kurs i matrikkelføring – Bakgrunnslitteratur

Bakgrunnslitteratur til kurs i matrikkelføring.

Dokumentene under gir deg som skal føre matrikkelen mer bakgrunnskunnskap enn det som er beskrevet i de første leksjonene i kurs i matrikkelføring.

Tekstdokumentene er fra 2014 og det kan være endringer i lov og forskrift som ikke er kommet med. Vi har allikevel valgt å la dokumentene ligge tilgjengelig da de i hovedsak beskriver historie og forhold som i liten grad er endret.

Tekstdokumenter

  1. Matrikkelens rolle i samfunnet (pdf)
  2. Den norske eiendomsregistreringens historie (pdf)
  3. Hva er matrikkelen (pdf)
  4. Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført (pdf)
  5. Produkt fra matrikkelen (pdf)

Innholdet i tekstdokumentene kan det gjerne kopieres fra, men da under forutsetning at stoffet brukes i den aktuelle sammenhengen og at det vises til kilde (Kartverket – Kurs i matrikkelføring 2014).

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør av kurs i matrikkelføring. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post til kartverkskolen@kartverket.no.

Del
XPPT