Siste oppdatering

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Her er rettskildene og en innføring for deg som fører i matrikkelen i hvordan du skal bruke dem. En rettskilde er en måte å resonnere på for å ta stilling til juridiske spørsmål.

XPPT