Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at personen som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kurs i matrikkelføring er delt inn i to deler

Del 1 gir saksbehandleren innføring i temaet fra et overordnet perspektiv, før de ulike leksjonene gir mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og sakstyper.

Del 1 er et e-læringskurs som erstatter både det nettbaserte forkurset og det tidligere 3-dagers lovkurset med forelesninger.

Påmelding til del 1 gjøres av den enkelte ved å sende navn og e-postadresse (din jobb e-post) til kartverkskolen@kartverket.no

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig hele tiden slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig, vi anbefaler likevel at du benytter lovdata for å sikre deg at du leser siste versjon av lov- og forskriftstekst.                                     

Bakgrunnslitteratur til kurs i matrikkelføring finnes her

Del 2 gir saksbehandleren en praktisk innføring i føring av matrikkelen. Det gis kort repetisjon av viktige tema fra del 1. Kurset gjennomføres ved oppmøte i kurslokale, og saksbehandler skal i løpet av 3-dagerskurset ha ført alle tre delene av matrikkelen: matrikkelenhet, adresse og bygg.

For å melde seg på til del 2 må alle obligatoriske leksjoner i del 1 være gjennomført.

Kursdokumentasjon og informasjon om påmelding finnes her

Eksamen

Etter gjennomført del 1 og 2 vil saksbehandler motta eksamen via e-post. Saksbehandler har tre arbeidsdager for å gjennomføre eksamen. Det gis mer informasjon om dette på kursets del 2.

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Det er en kursavgift på kr. 1.500,-   Ansatte i kommunene er fritatt for denne kursavgiften.

Del 2 - føringskurset - gjennomføres ved fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim og Bergen.

Kursdeltakeren må selv sørge for måltider og eventuell overnatting i den aktuelle byen kurset gjennomføres i. Det vil være mulig å kjøpe lunsj ved fylkeskartkontorene.

Reisekostnader dekkes av den enkelte kursdeltaker. 

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført kursene, som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Hold deg oppdatert - ta kurset som oppfriskning

Dersom du har fullført kurs og fører matrikkelen, er du velkommen til å delta på våre kurs på nytt som en oppfriskning/repetisjon.  

De som allerede er registrert som saksbehandlere som fører matrikkel, kan få tilgang til leksjonene i kursets del 1. Kurset kan tas som en oppfriskning, eller leksjonene kan brukes som et rent oppslagsverk. For å få tilgang til e-læringskurset, sender du navn og e-postadresse (din jobb e-post) til kartverkskolen@kartverket.no

Ved spørsmål, kontakt Kartverkskolen - kartverkskolen@kartverket.no

Kommunalt ansatte som også ønsker å delta på del 2 (føringsdelen av kurset) for oppfriskning vil ikke bli belastet for kursavgift, men må dekke reise, opphold og lunsj på lik linje med de ordinære kursdeltakerne. Dersom kurset blir fulltegnet, vil vi prioritere deltagere som tar kurset for første gang.