I mars er det gjennomført revisjon av enkelte av leksjonene i del 1 og alle foredragene i del 2.

Obligatorisk kurs

I tråd med rådene fra helsemyndighetene har Kartverkets ansatte fått beskjed om ikke å møte på jobb, men jobbe hjemmefra fra og med 13. mars, i den grad det er mulig.

Kartverket leverer samfunnskritiske ytelser både innen finans (tinglysing) og andre sektorer, som satellittbaserte tjenester, samt tjenester som er nødvendige for helse, redning og forsvar.

Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og kommunene er lokal matrikkelmyndighet og matrikkelfører. Matrikkelen er samfunnskritisk, og det er viktig at kommunene har godkjente saksbehandlere som kan gjennomføre nødvendig matrikkelføring.

Kartverket vil derfor tilby digitale kurs foreløpig ut september for å gjennomføre de planlagte kursene i del 2 – føringskurs som står oppført i vår kurskalender.

De kommuner som etter den 13. mars melder opp personer for å bli godkjent saksbehandler til å føre matrikkelen, må skriv i merknadsfeltet navn og kontaktinformasjon til leder i kommunen som skal bekrefte behovet.

Alternativ kan det sendes mail til kartverkskolen@kartverket.no

 

I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at personen som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kurs i matrikkelføring er delt inn i flere deler

Del 1 gir saksbehandleren innføring i temaet fra et overordnet perspektiv, før de ulike leksjonene gir mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og sakstyper.

Del 1 er et e-læringskurs som erstatter både det nettbaserte forkurset og det tidligere 3-dagers lovkurset med forelesninger.

Når du leser leksjonene er det viktig at du tar deg god tid til å gå inn på linker. Les det som står der og diskuter gjerne med en kollega. De obligatoriske leksjonene er grunnlaget som du benytter på del 2 – føringskurs, og i ditt videre arbeid med å føre matrikkelen

Påmelding til del 1 gjøres av den enkelte ved å sende navn og e-postadresse (din jobb e-post) til kartverkskolen@kartverket.no

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig hele tiden slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig, vi anbefaler likevel at du benytter lovdata for å sikre deg at du leser siste versjon av lov- og forskriftstekst.   

Vi har opplevd at enkelte kursdeltagere har hatt problemer med å bruke Xtramile på enkelte nettlesere, blant annet Chrome. Hvis du opplever problemer anbefaler vi at du tester ut om det fungerer i Internett Explorer eller Microsoft Edge. Får du fortsatt problemer så send en e-post til Kartverkskolen.         

Bakgrunnslitteratur til kurs i matrikkelføring finnes her

Del 2 gir saksbehandleren en praktisk innføring i føring av matrikkelen. Det gis kort repetisjon av viktige tema fra del 1. Kurset gjennomføres ved oppmøte i kurslokale, og saksbehandler skal i løpet av 3-dagerskurset ha ført alle tre delene av matrikkelen: matrikkelenhet, adresse og bygg.

For å melde seg på til del 2 må alle obligatoriske leksjoner i del 1 være gjennomført.

Kursdokumentasjon og informasjon om påmelding finnes her

Eksamen

Etter gjennomført del 1 og 2 vil saksbehandler motta eksamen via e-post. Eksamen sendes som hovedregel ut tirsdag morgen i uken etter gjennomført kurs del 2. Saksbehandler har tre arbeidsdager til å gjennomføre eksamen, og den skal være levert innen kl. 16:00 siste eksamensdag. Det gis mer informasjon om gjennomføring av eksamen på kursets del 2.

Ved bestått eksamen vil saksbehandler motta elektronisk kursbevis til den e-postadressen som er oppgitt ved påmelding til kurset.

Dersom saksbehandler ikke består eksamen, kan det tas én ny eksamen. Denne gjennomføres etter avtale, ved første anledning hvor det er ledig plass for å ta eksamen. Det vil si at ved stor pågang prioriteres de som nylig har deltatt på kursets del 2.

Skulle saksbehandler ikke bestå sin andre eksamen, må kurset i sin helhet gjennomføres på nytt. Saksbehandler må gjennomgå alle leksjonene i del 1 og deretter melde seg på, og gjennomføre del 2, før ny eksamen kan påbegynnes.

 

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Det er en kursavgift på kr. 1.500,-   Ansatte i kommunene er fritatt for denne kursavgiften.

Del 2 - føringskurset - gjennomføres ved fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim og Bergen.

Kursdeltakeren må selv sørge for måltider og eventuell overnatting i den aktuelle byen kurset gjennomføres i. Det vil være mulig å kjøpe lunsj ved fylkeskartkontorene.

Reisekostnader dekkes av den enkelte kursdeltaker. 

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført kursene, som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Hold deg oppdatert - ta kurset som oppfriskning

Dersom du har fullført kurs og fører matrikkelen, er du velkommen til å delta på våre kurs på nytt som en oppfriskning/repetisjon.  

De som allerede er registrert som saksbehandlere som fører matrikkel, kan få tilgang til leksjonene i kursets del 1. Kurset kan tas som en oppfriskning, eller leksjonene kan brukes som et rent oppslagsverk. For å få tilgang til e-læringskurset, sender du navn og e-postadresse (din jobb e-post) til kartverkskolen@kartverket.no

Ved spørsmål, kontakt Kartverkskolen - kartverkskolen@kartverket.no

Kommunalt ansatte som også ønsker å delta på del 2 (føringsdelen av kurset) for oppfriskning vil ikke bli belastet for kursavgift, men må dekke reise, opphold og lunsj på lik linje med de ordinære kursdeltakerne. Dersom kurset blir fulltegnet, vil vi prioritere deltagere som tar kurset for første gang.