Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at personen som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

 • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
 • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
 • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
 • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kursets tre moduler (gjelder ut 2019)

 1. Forkurs
  NB! Kursene i 2019 er nå fulltegnet, og det vil ikke lenger være mulig å melde seg på til kurs i år selv om man gjennomfører, og består, forkurset.. Fra og med 2020 vil forkurset bli en del av e-læringskurset som også omfatter lovkurset. Ut året kan det "gamle" forkurset gjerne gjennomføres som læring, det vil bli rettet og sendt tilbakemelding på som tidligere. 
 2. Lovkurs
 3. Føringskurs

Modulene utgjør til sammen det obligatoriske kurset i matrikkelføring. Etter bestått eksamen kan Kartverket gi brukertilgang til føring i matrikkelen.

Det er viktig at modulene gjennomføres i oppsatt kursrekkefølge, da disse bygger på hverandre.

Kurs i matrikkelføring - oppbygging fra 2020

 1. Del 1 gir saksbehandleren innføring i temaet fra et overordnet perspektiv, før de ulike leksjonene gir mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og sakstyper. Del 1 er et e-læringskurs som erstatter både det nettbaserte forkurset og det tidligere 3-dagers lovkurset med forelesninger.
 2. Del 2 gir saksbehandleren en kort repetisjon av viktige tema fra del 1 som innføring til å føre konkrete saker i matrikkelen. Kurset gjennomføres ved oppmøte i kurslokale, og saksbehandler skal i løpet av 3-dagerskurset ha ført alle tre delene av matrikkelen: matrikkelenhet, adresse og bygg.

 

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Det er en kursavgift på kr. 1.500,-   Ansatte i kommunene er fritatt for denne kursavgiften.

Lovkursene gjennomføres ut 2019 på konferansehotell. Deltakerne velger kursalternativ med eller uten overnatting når de melder seg på kurset. Kartverket v/Kartverkskolen bestiller eventuell overnatting og måltider i henhold til mottatt påmelding.

Denne kostnaden, og eventuell kursavgift, vil bli fakturert etterskuddsvis av Kartverket.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen til lovkurset er bindende. Kanselleringer/endringer må gjøres innen tre uker før kursstart. Endringer etter dette vil bli fakturert.

Føringskursene gjennomføres ved fylkeskartkontorene i Oslo, Trondheim og Bergen. (Også i 2020).

Kursdeltakeren må for disse kursene selv sørge for måltider og eventuell overnatting i den aktuelle byen kurset gjennomføres i. Det vil være mulig å kjøpe lunsj ved fylkeskartkontorene.

Reisekostnader dekkes av den enkelte kursdeltaker for begge kurs. 

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført kursene, som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Oppfriskningskurs

Foreløpig har vi ikke egne oppfriskningskurs.

Dersom du har fullført kurs og fører matrikkelen, er du velkommen til å delta på hele eller deler av våre ordinære kurs på nytt. Påmelding til kartverkskolen@kartverket.no 

Fra 2020 kan de som allerede er registrert som saksbehandlere som fører matrikkel få tilgang til lovkursets e-lærings-leksjoner. Kontakt Kartverkskolen - kartverkskolen@kartverket.no

 

Du vil ikke bli belastet for kursavgift, men må dekke reise, opphold og lunsj på lik linje med de ordinære kursdeltakerne. Dersom kurset blir fulltegnet, vil vi prioritere deltagere som tar kurset for første gang.