Datakvalitet i matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, adresser og bygg. Datakvaliteten er varierende, og vi jobber med forbedringer. På denne siden kan du følge arbeidet.

Tiltak

Tiltak 1: Navigasjonsverktøy

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Tiltak 2: Eksisterende data

Dette tiltaket handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Tiltak 3: Bevisstgjøring

Gjennom dette tiltaket skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Tiltak 4: Føring av matrikkel

Det er viktig at informasjonen som skal inn i matrikkelen er riktig. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn data på samme måte.

Tiltak 5: Innhenting av data

Vi skal ha gjort grundige undersøkelser av andre måter å heve datakvaliteten på før vi samler inn ny data til matrikkelen.

Om prosjektet

Masterplan matrikkel

Matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret) skal bli mer robust og moderne. Dette skal skje gjennom det treårige prosjektet Masterplan matrikkel, i nært samarbeid med brukere og andre aktører.

Del