Siste oppdatering

Innhenting av data

Vi skal ha gjort grundige undersøkelser av andre måter å heve datakvaliteten på før vi samler inn ny data til matrikkelen.

Film Hvorfor er matrikkelen viktig?

I denne filmen gir vi deg eksempler på hvorfor det er lurt å sjekke hva som er registrert i matrikkelen.

Podkast Matrikkelpodden

Janne Johnsen og Leikny Gammelmo fra prosjektet masterplan matrikkel tar i bruk podkast for å bringe matrikkelen ut til folket. Målgrupper er folk i fagmiljøet og "mannen i gata".

Bakgrunn Samfunnsøkonomisk analyse

I delprosjektet økt datakvalitet har det blitt gjort en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kartverket.

Dette er det femte og siste av tiltakene som er anbefalt i den samfunnsøkonomiske analysen fra 2019.

Vi er avhengig av at vi først jobber med tiltak under de andre tiltaksområdene. Dette er viktig for å finne ut hvor det skal eller bør hentes inn nye data.

Kartverkets arbeid med tiltaket

Kartverket har ikke startet på dette arbeidet. Hvordan vi skal jobbe med dette tiltaket er avhengig av hva som kommer ut av de andre fire tiltakene.

Vi kan se på pilotprosjekter for å samle inn data ved bruk av andre metoder enn for eksempel den ordinære oppmålingsforretningen, der partene og en landmåler møtes i marka for å klarlegge eiendomsgrensen.

Om tiltaket

Dette tiltaket går ut på å hente inn nye data der det er feil eller mangler i matrikkelen.

Tiltaket forutsetter at det er gjort en vurdering av de andre tiltakene først, slik at Kartverket, kommunen eller andre aktører kan prioritere gjennomføringen basert på fakta.

Vi trenger følgende informasjon for å kunne ta gode valg om hvor data bør samles inn på nytt:

  • Datafeltet må brukes av aktører, og de må ha behov for en bedre datakvalitet enn den som er i matrikkelen i dag. Denne informasjonen vil bli hentet inn av tiltak 1 og tiltak 3.
  • Vi kan ikke heve kvaliteten i datafeltet ved å hente data fra et annet register. Dette undersøkes i tiltak 2.

Databruk og konsekvenser

Vi trenger oversikt over hvem som bruker matrikkelen og kvaliteten på dataene. Det er også viktig å vite hvilke konsekvenser det får hvis man legger inn feil eller mangelfull data.

Eksisterende data

Dette tiltaksområdet handler om å få oversikt over hvilke andre databaser og prosesser i samfunnet som har overlappende data med matrikkelen. Målet er å unngå dobbeltarbeid.

Bevisstgjøring

Gjennom bevisstgjøring og kommunikasjon skal vi bidra til å definere datakvalitet og få brukere av matrikkelen til å definere hva som er godt nok for dem.

Føring av matrikkel

Det er viktig at opplysninger som skal inn i matrikkelen er riktige. Vi må derfor ha rutiner som sikrer dette. Rutinene må sikre at alle legger inn matrikkeldata på samme måte.

Mer om datakvalitet i matrikkelen

Del