Rettelser i sjøkart (Efs)

Filtrer meldingstype:

41 Søketreff

1 Resultater - Arktis
Nytt kart/ny utgave Sjøkart: 539

74447. * Ny utgave av sjøkart nr. 539 (New edition Chart No. 539) Norskebanken.

Sjøkart nr. 539 er nå utgitt som Ny Utgave. Kartet erstatter tidligere utgave fra 2014. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket. Kartet trykkes ikke, men kan kjøpes som POD-kart. Den nye utgaven av sjøkart nr. 539 ble utgitt 2. mai 2024. 

        Chart No. 539 is published as a New Edition. This New Edition makes the existing edition 
        (published in 2014) obsolete. The Chart will not be printed, but is available as POD-
        Chart.

Kartet er merket som følger (Chart data):
Published by Kartverket 1990, New Edition 05/2024.
POD: 2 May 2024. Corrected to
"Efs" No. 08/24.

Sjømåling:
Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets ZOC Diagram (Zones of Confidence).

Kartet har følgende begrensning:
SW hjørne: 80° 00' 00'' N, 10° 50' 00'' E, NE hjørne: 80° 55' 00'' N, 14° 45' 00'' E

Endringer i denne utgivelsen:
• Kartet er oppdatert med hensyn på alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykket, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).
• Kartet er oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være nymålinger i større og mindre grad, etc.

Elektroniske kart:
Området som dekkes av sjøkart nr. 539 er også dekket av ENC-er (Elektroniske kartceller).

 

1 Resultater - Aust-Agder
Standardmelding Sjøkart: 6

74456. * Aust-Agder. Risør. Nordfjorden. Rammskjær V. Hefte.

Slett tidligere Efs (P) 17/72430/23.
a) Påfør hefte:
58° 44.43' N, 09° 10.13' E
b) Påfør tekst "Floating solar power plant":
58° 44.50' N, 09° 10.00' E
Kart: 6. (Fred. Olsen 1848 AS, 2. mai 2024). (KildeID 92560).

* Aust-Agder. Risør. Nordfjorden. Rammskjær W. Obstruction.

Delete former Efs (P) 17/72430/23.
a) Insert obstruction:
58° 44.43' N, 09° 10.13' E
b) Insert legend "Floating solar power plant":
58° 44.50' N, 09° 10.00' E
Chart: 6.

 

1 Resultater - Barentshavet
Nytt kart/ny utgave Sjøkart: 534

74445. * Ny utgave av sjøkart nr. 534 (New edition Chart No. 534) Olgastretet Freemansundet - Svenskøya.

Sjøkart nr. 534 er nå utgitt som Ny Utgave. Kartet erstatter tidligere utgave fra 2014. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket. Kartet trykkes ikke, men kan kjøpes som POD-kart. Den nye utgaven av sjøkart nr. 534 ble utgitt 2. mai 2024. 

        Chart No. 534 is published as a New Edition. This New Edition makes the existing edition 
        (published in 2014) obsolete. The Chart will not be printed, but is available as POD-
        Chart.

Kartet er merket som følger (Chart data):
Published by Kartverket 1992, New Edition 05/2024.
POD: 2 May 2024. Corrected to "Efs No. 08/24.

Sjømåling:
Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets ZOC Diagram (Zones of Confidence).

Kartet har følgende begrensning:
SW hjørne: 78° 11' 00'' N, 22° 00' 00'' E, NE hjørne: 78° 51' 00'' N, 27° 00' 00'' E

Endringer i denne utgivelsen:
• Kartet er oppdatert med hensyn på alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykket, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).
• Kartet er oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være nymålinger i større og mindre grad, etc.

Elektroniske kart:
Området som dekkes av sjøkart nr. 534 er også dekket av ENC-er (Elektroniske kartceller).

 

4 Resultater - Hordaland
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 19,20,120,23

74515. * (P) Hordaland. Hopland. Jibbersholmane. Havbruk.

Aktivitet: Refortøyning av oppdrettsanlegg.
Periode: Til 31. mai 2024
Posisjon:
(1) 60° 45.15' N, 04° 52.39' E
(2) 60° 45.49' N, 04° 52.86' E
(3) 60° 45.15' N, 04° 53.89' E
(4) 60° 44.82' N, 04° 53.45' E
Merk: Hold god avstand til arbeidsstedet.
Kart: 23, 120. (Lingalaks AS, 7. mai 2024). (KildeID 79000).

* (P) Hordaland. Hopland. Jibbersholmane. Marine farm.

Activity: Marine farm re-mooring.
Period: Until 31 May 2024
Position:
(1) 60° 45.15' N, 04° 52.39' E
(2) 60° 45.49' N, 04° 52.86' E
(3) 60° 45.15' N, 04° 53.89' E
(4) 60° 44.82' N, 04° 53.45' E
Note: Keep safe distance to the work site.
Charts: 23, 120.

 

74535. * (T) Hordaland. Klosterfjorden V. Leirvik SØ. Ankersystem. Testing og oppankring av Johan Castberg FPSO.

Aktivitet: Etablert ankersystem på havbunnen, for testing og oppankring av Johan Castberg FPSO.
Periode: Ca. 15. mai - 31. juli 2024
Aktsomhetsområde:
(1) 59° 45.71' N, 05° 37.30' E
(2) 59° 44.96' N, 05° 36.70' E
(3) 59° 45.33' N, 05° 35.00' E
(4) 59° 46.06' N, 05° 35.63' E
Fartøy: "Johan Castberg FPSO"
Merk: I midten av mai vil det bli montert fire ankere på havbunnen innenfor gitt aktsomhetsområde. Omtrent en uke før "Johan Castberg FPSO" legger fra kai, vil ankerkjettinger bli lagt ned og bøyet av med overflatebøyer, lys og reflektorer. Produksjonsskipet vil deretter bli slept ut fra Akers verft på Stord, og forankres i posisjon i slutten av måneden.
Kart: 19, 20. (Equinor ASA, 8. mai 2024). (KildeID 79000).

* (T) Hordaland. Klosterfjorden W. Leirvik SE. Anchor system. Testing and anchoring of Johan Castberg FPSO.

Activity: Anchor system established on the seabed, for testing and anchoring of the Johan Castberg FPSO.
Period: Approx. 15 May - 31 July 2024
Precautionary area:
(1) 59° 45.71' N, 05° 37.30' E
(2) 59° 44.96' N, 05° 36.70' E
(3) 59° 45.33' N, 05° 35.00' E
(4) 59° 46.06' N, 05° 35.63' E
Vessel: "Johan Castberg FPSO"
Note: In mid-May, 4 anchors are installed on the seabed within the given caution area. About a week before "Johan Castberg FPSO" leaves the quay, anchor chains will be laid down and buoyed off with surface buoys, lights, and reflectors. The FPSO will then be towed out of Aker's shipyard on Stord, and be moored in position at the end of the month.
Charts: 19, 20.

 

Standardmelding Sjøkart: 19,20,120,23

74436. * Hordaland. Rongasundet. Sverslingen. Lanterne etablert.

Se tidligere Efs (P) 13/71776/23.
Påfør Lisla Helleskjeret lanterne, Iso R 2s med indirekte belysning:
60° 29.33' N, 04° 55.16' E
Kart: 23. Fyrnr. 191502. (Kystverket V, 29. april 2024). (KildeID 70000).

* Hordaland. Rongasundet. Sverslingen. Light.

See former Efs (P) 13/71776/23.
Insert Lisla Helleskjeret light, Iso R 2s with floodlight:
60° 29.33' N, 04° 55.16' E
Chart: 23. Light No. 191502.

 

74440. * Hordaland. Rognasundet. Sverslingen. Lanterne etablert.

Se tidligere Efs (P) 13/71776/23.
Påfør Kista lanterne, Iso G 2s med indirekte belysning:
60° 29.28' N, 04° 55.26' E
Kart: 23. Fyrnr. 191501. (Kystverket V, 29. april 2024). (KildeID 70000).

* Hordaland. Rognasundet. Sverslingen. Light.

See former Efs (P) 13/71776/23.
Insert Kista light, Iso G 2s with floodlight:
60° 29.28' N, 04° 55.26' E
Chart: 23. Light No. 191501.

 

3 Resultater - Lofoten
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 72,73,74

74536. * (T) Lofoten. Stamsund S. Æsøya. Flytende barrierer. Farled stengt.

Aktivitet: Forskningsprosjekt i regi av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Farleden fysisk stengt med barrierer (nøter) merket med overflatebøyer og lys
Periode: 22. mai - 1. juli 2024
Aktsomhetsområde:
Barrierer mellom
(1) 68° 05.88' N, 13° 48.31' E Æsøya SV
(2) 68° 05.82' N, 13° 48.43' E Kvannholmen V
og
(1) 68° 05.95' N, 13° 48.58' E Æsøya SØ
(2) 68° 06.00' N, 13° 48.64' E
(3) 68° 05.86' N, 13° 48.80' E Kvannholmen Ø
(4) 68° 05.96' N, 13° 49.34' E
(5) 68° 06.05' N, 13° 49.27' E Flatskjæret
og
(1) 68° 05.95' N, 13° 48.70' E
(2) 68° 06.01' N, 13° 48.81' E Ausa
Kart: 72, 73, 74. (Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), 8. mai 2024). (KildeID 79000).

* (T) Lofoten. Stamsund S. Æsøya. Floating barriers. Fairway closed.

Activity: Research project under the Norwegian Defence Research Establishment. Fairway physically closed with barriers (nets) marked with surface buoys and lights.
Period: 22 May - 1 July 2024
Precautionary area:
Barriers beetween
(1) 68° 05.88' N, 13° 48.31' E Æsøya SW
(2) 68° 05.82' N, 13° 48.43' E Kvannholmen W
and
(1) 68° 05.95' N, 13° 48.58' E Æsøya SE
(2) 68° 06.00' N, 13° 48.64' E
(3) 68° 05.86' N, 13° 48.80' E Kvannholmen E
(4) 68° 05.96' N, 13° 49.34' E
(5) 68° 06.05' N, 13° 49.27' E Flatskjæret
and
(1) 68° 05.95' N, 13° 48.70' E
(2) 68° 06.01' N, 13° 48.81' E Ausa
Charts: 72, 73, 74.

 

9 Resultater - Møre og Romsdal
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 30,308,31,33,128,35,36,454,456

74476. * (P) Møre og Romsdal. Ålesund Havn. Aspevågen. Kabellegging.

Aktivitet: Kabelleggingsoperasjoner, Quality Hotel Waterfront, Aspøya - Vikaneset. Strømkabel.
Periode: 15. mai - 7. juni 2024
Aktsomhetsområde (kabeltrasé):
(1) 62° 28.167' N, 06° 08.692' E
(2) 62° 28.137' N, 06° 08.635' E
(3) 62° 28.048' N, 06° 08.709' E
(4) 62° 27.942' N, 06° 08.262' E
(5) 62° 27.919' N, 06° 08.076' E
(6) 62° 27.831' N, 06° 07.804' E
(7) 62° 27.794' N, 06° 07.604' E
(8) 62° 27.813' N, 06° 07.381' E
Kontakt: Seaworks Kabel A/S, telefon +47 414 06 477
Merk: Hold sikker avstand til pågående operasjoner.
Kart: 456 (også spesial A). (Seløy Undervannsservice, 3. mai 2024). (KildeID 79000).

* (P) Møre og Romsdal. Ålesund Harbour. Aspevågen. Cable laying.

Activity: Cable laying operations, Quality Hotel Waterfront, Aspøya - Vikaneset. Power cable.
Period: 15 May - 7 June 2024
Precautionary area (cable route):
(1) 62° 28.167' N, 06° 08.692' E
(2) 62° 28.137' N, 06° 08.635' E
(3) 62° 28.048' N, 06° 08.709' E
(4) 62° 27.942' N, 06° 08.262' E
(5) 62° 27.919' N, 06° 08.076' E
(6) 62° 27.831' N, 06° 07.804' E
(7) 62° 27.794' N, 06° 07.604' E
(8) 62° 27.813' N, 06° 07.381' E
Contact: Seaworks Kabel A/S,  phone +47 414 06 477
Note: Keep safe distance to ongoing operations.
Chart: 456 (also plan A).

 

74495. * (T) Møre og Romsdal. Herøyfjorden. Varholmen V. Racon ute av drift.

Type: Racon
Navn: Flåvær (O)
Posisjon: 62° 18.94' N, 05° 34.94' E
Status: ute av drift
Periode: På ubestemt tid.
Kart: 30, 308. Fyrnr. 312500. (Kystverket MN, 6. mai 2024). (KildeID 79000).

* (T) Møre og Romsdal. Herøyfjorden. Varholmen W. Racon out of order.

Type: Racon
Name: Flåvær (O)
Position: 62° 18.94' N, 05° 34.94' E
Status: out of order
Period: Indefinitely
62° 18.94' N, 05° 34.94'
Charts: 30, 308. Light No. 312500.

 

74497. * (P) Møre og Romsdal. Haramfjorden. Rørlegging.

Aktivitet: Rørleggingsoperasjoner, Lepsøya - Haramsøya. Strømkabel.
Periode: 21. mai - 7. juni 2024
Aktsomhetsområde (kabeltrasé):
(1) 62° 37.10' N, 06° 13.12' E
(2) 62° 37.10' N, 06° 13.75' E
(3) 62° 37.16' N, 06° 13.96' E
(4) 62° 37.50' N, 06° 14.27' E
(5) 62° 37.83' N, 06° 15.18' E
Kontakt: E-post: ina.alvestadaram@kommune.no, telefon: + 47 994 71 238
Merk: Hold sikker avstand til pågående operasjoner.
Kart: 31. (Haram kommune, 6. mai 2024). (KildeID 79000).

* (P) Møre og Romsdal. Haramfjorden. Pipeline laying.

Activity: Pipeline laying operations, Lepsøya - Haramsøya. Power cable.
Period: 21 May 7 June 2024
Precautionary area (cable route):
(1) 62° 37.10' N, 06° 13.12' E
(2) 62° 37.10' N, 06° 13.75' E
(3) 62° 37.16' N, 06° 13.96' E
(4) 62° 37.50' N, 06° 14.27' E
(5) 62° 37.83' N, 06° 15.18' E
Contact: E-mail: ina.alvestadaram@kommune.no, phone: + 47 994 71 238
Note: Keep safe distance to ongoing operations.
Chart: 31.

 

Standardmelding Sjøkart: 30,308,31,33,128,35,36,454,456

74463. * Møre og Romsdal. Moldefjorden. Julneset. Lanterne etablert.

Påfør Frihamnsnagen lanterne, Q G med indirekte belysning:
62° 43.67' N, 06° 58.83' E
Kart: 33. Fyrnr. 358021. (Kystverket MN, 2. mai 2024). (KildeID 70000).

* Møre og Romsdal. Moldefjorden. Julneset. Light.

Insert Frihamnsnagen light, Q G with floodlight:
62° 43.67' N, 06° 58.83' E
Chart: 33. Light No. 358021.

 

74477. * Møre og Romsdal. Kristiansund. Gomalandet. Overettlanterner utgår.

Slett tidligere Efs (T) 06/70945/23.
a) Slett Goma nedre og øvre overettlanterner (2 F R):
(1) 63° 07.309' N, 07° 43.881' E
(2) 63° 07.204' N, 07° 43.982' E
b) Slett overettlinjen som utgår fra lyktene.
Kart: 35, 36, 128, 454. Fyrnr. 379802, 379902. (Kystverket MN, 3. mai 2024). (KildeID 70000).

* Møre og Romsdal. Kristiansund. Gomalandet. Leading lights.

Delete former Efs (T) 06/70945/23.
a) Delete Goma lower and upper leading lights (2 F R):
(1) 63° 07.309' N, 07° 43.881' E
(2) 63° 07.204' N, 07° 43.982' E
b) Delete leading line emanating from the lights.
Charts: 35, 36, 128, 454. Light No. 379802, 379902.

 

Nytt kart/ny utgave Sjøkart: 30,308,31,33,128,35,36,454,456

74452. * Ny utgave av sjøkart nr. 31 (New edition Chart No. 31) Breisundet - Fjørtoft.

Sjøkart nr. 31 er nå utgitt som Ny Utgave. Kartet erstatter tidligere utgave fra 12/2023. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket. Kartet trykkes ikke, men kan kjøpes som POD-kart. Den nye utgaven av sjøkart nr. 31 ble utgitt 2. mai 2024. 

        Chart No. 31 is published as a New Edition. This New Edition makes the existing edition 
        (published in 12/2023) obsolete. The Chart will not be printed, but is available as POD-
        Chart.

Kartet er merket som følger (Chart data):
Published by Kartverket 1973, New Edition 05/2024.
POD: 2 May 2024. Corrected to
"Efs" No. 08/24.

Sjømåling:
Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets ZOC Diagram (Zones of Confidence).

Kartet har følgende begrensning:
SW hjørne: 62° 24' 00'' N, 05° 40' 00'' E, NE hjørne: 62° 50' 00'' N, 06° 25' 00'' E

Endringer i denne utgivelsen:
• Mange sektor-lykter er omskjermet til IALA-systemet
(se: https://www.kystverket.no/sjovegen/overgang-til-iala-standard/).
• Kartet er oppdatert med hensyn på alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykket, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).
• Kartet er oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være nymålinger i større og mindre grad, nye kaier, moloer, endringer på stedsnavn, etc.

Elektroniske kart:
Området som dekkes av sjøkart nr. 31 er også dekket av ENC-er (Elektroniske kartceller).

 

3 Resultater - Nord-Helgeland
Standardmelding Sjøkart: 62,463,60

74459. * Nord-Helgeland. Mo i Rana. Langneset. Toraneset. Arbeid i sjø. Aktsomhetsområder.

Langneset
a) Påfør rød stiplet linje:
(1) 66° 18.163' N, 14° 06.428' E
(2) 66° 18.229' N, 14° 06.275' E
(3) 66° 18.299' N, 14° 06.469' E
(4) 66° 18.259' N, 14° 06.559' E
b) Påfør tekst "Under construction (2024-2026)":
66° 18.250' N, 14° 06.750' E
Toraneset
c) Påfør rød stiplet linje:
(1) 66° 19.001' N, 14° 07.380' E
(2) 66° 19.022' N, 14° 07.416' E
(3) 66° 19.043' N, 14° 07.567' E
(4) 66° 19.079' N, 14° 07.630' E
(5) 66° 19.107' N, 14° 07.638' E
(6) 66° 19.094' N, 14° 07.694' E
(7) 66° 19.099' N, 14° 07.745' E
(8) 66° 19.059' N, 14° 07.766' E
d) Påfør tekst "Dredging area (2024-2026)":
66° 19.050' N, 14° 07.950' E
Kart: 60, 463. (Kystverket N, 2. mai 2024). (KildeID 92602).

* Nord-Helgeland. Mo i Rana. Langneset. Toraneset. Works at sea. Precautionary areas.

Langneset
a) Insert red dashed line:
(1) 66° 18.163' N, 14° 06.428' E
(2) 66° 18.229' N, 14° 06.275' E
(3) 66° 18.299' N, 14° 06.469' E
(4) 66° 18.259' N, 14° 06.559' E
b) Insert legend "Under construction (2024-2026)":
66° 18.250' N, 14° 06.750' E
Toraneset
c) Insert red dashed line:
(1) 66° 19.001' N, 14° 07.380' E
(2) 66° 19.022' N, 14° 07.416' E
(3) 66° 19.043' N, 14° 07.567' E
(4) 66° 19.079' N, 14° 07.630' E
(5) 66° 19.107' N, 14° 07.638' E
(6) 66° 19.094' N, 14° 07.694' E
(7) 66° 19.099' N, 14° 07.745' E
(8) 66° 19.059' N, 14° 07.766' E
d) Insert legend "Dredging area (2024-2026)":
66° 19.050' N, 14° 07.950' E
Charts: 60, 463.

 

74555. * Nord-Helgeland. Rangsundøya V. Rangsund. Jernstang etablert.

Påfør jernstang:
66° 34.06' N, 12° 59.80' E
Kart: 62. (Kystverket N, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Nord-Helgeland. Rangsundøya W. Rangsund. Iron pole.

Insert iron pole:
66° 34.06' N, 12° 59.80' E
Chart: 62.

 

1 Resultater - Nord-Trøndelag
Standardmelding Sjøkart: 48

74414. * Nord-Trøndelag. Hummulråsa. Ytterflesin. Havbruk. Forankring.

a) Påfør havbruk:
64° 58.38' N, 11° 26.61' E
b) Påfør forankringer fra a) til:
(1) 64° 58.24' N, 11° 25.88' E
(2) 64° 58.55' N, 11° 25.97' E
(3) 64° 58.79' N, 11° 26.95' E
(4) 64° 58.32' N, 11° 27.71' E
(5) 64° 58.19' N, 11° 26.87' E
Kart: 48. (Kartverket sjødivisjonen/Fiskeridirektoratet, 25. april 2024). (KildeID 92519).

* Nord-Trøndelag. Hummulråsa. Ytterflesin. Marine farm. Ground tackles.

a) Insert marine farm:
64° 58.38' N, 11° 26.61' E
b) Insert ground tackles from a) to:
(1) 64° 58.24' N, 11° 25.88' E
(2) 64° 58.55' N, 11° 25.97' E
(3) 64° 58.79' N, 11° 26.95' E
(4) 64° 58.32' N, 11° 27.71' E
(5) 64° 58.19' N, 11° 26.87' E
Chart: 48.

 

3 Resultater - Norskehavet
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 309,310,308

74437. * (P) Norskehavet. Garsholbanken. Åsgard-feltet NV. Marine installasjonsaktiviteter.

Aktivitet: Utbygging på Berling-feltet. Installasjon av rørledning, Berling - Åsgard B.
Periode: mai - desember 2024
Aktsomhetsområde (rørledningstrasé):
(1) 65° 12.57' N, 06° 23.26' E (Berling)
(2) 65° 10.72' N, 06° 28.39' E
(3) 65° 08.75' N, 06° 35.12' E
(4) 65° 07.47' N, 06° 42.31' E
(5) 65° 07.47' N, 06° 47.45' E
(6) 65° 06.61' N, 06° 47.36' E (Åsgard B)
Fartøy:
Subsea forberedelser, 21. mai - 3. juni: "Olympic Delta" (JWOH3)
Rørlegging, 27. juli - 19. august: "Deep Energy" (C6YL2)
Subsea etterarbeid, 24. september - 11. oktober: "Olympic Delta" (JWOH3)
Graving/grøfting, 12 - 30 oktober: (Vil bli varslet)
Steinbeskyttelse, 30. oktober - 20. november: "Nordnes" (PHOG)
Merk: Hold sikker avstand til pågående operasjoner. Etter legging vil rørledning ligge ubeskyttet på sjøbunn i en periode fra røret er installert til det er beskyttet med stein eller nedgravd.
Kart: 309, 310. (Moreld Ross Offshore AS, 29. april 2024). (KildeID 79000).

* (P) Norwegian Sea. Garsholbanken. Åsgard field NW. Marine installation activities.

Activity: Development of the Berling field. Installation of pipeline, Berling - Åsgard B.
Period: May - December 2024
Precautionary area (pipeline route):
(1) 65° 12.57' N, 06° 23.26' E (Berling)
(2) 65° 10.72' N, 06° 28.39' E
(3) 65° 08.75' N, 06° 35.12' E
(4) 65° 07.47' N, 06° 42.31' E
(5) 65° 07.47' N, 06° 47.45' E
(6) 65° 06.61' N, 06° 47.36' E (Åsgard B)
Vessels:
Subsea preparation work, 21 May - 3 June: "Olympic Delta" (JWOH3)
Pipelaying, 27 July - 19 August: "Deep Energy" (C6YL2)
Subsea post work, 24 September - 11 October: "Olympic Delta" (JWOH3)
Trenching, 12 - 30 October: (To be notified)
Rock-dumping, 30 October - 20 November: "Nordnes" (PHOG)
Note: Keep safe distance to ongoing operations. After laying, the pipeline will lie unprotected on the seabed for a period of time before it is covered with rocks or buried.
Charts: 309, 310.

 

74439. * (P) Norskehavet. Ormen Lange-feltet. Marine installasjonsaktiviteter.

Slett tidligere Efs (P) 09/71281/23.
Aktivitet: Installasjon av infrastruktur, rørledning og tilhørende beskyttelse på Ormen Lange-feltet.
Periode: 15. mai - 30. september 2024
Aktsomhetsområde:
(1) 63° 32.00' N, 05° 22.00' E
(2) 63° 32.00' N, 05° 24.00' E
(3) 63° 29.00' N, 05° 24.00' E
(4) 63° 29.00' N, 05° 22.00' E 
Kontakt: Ormen Lange fase 3-prosjektet i Norske Shell, telefon +47 51 69 30 00.
Merk: Opererende fartøy har begrenset manøvreringsevne, hold sikker avstand. Infrastruktur vil i en periode være ubeskyttet, og det frarådes å fiske med bunnredskaper i nærheten av disse.
Kart: 308, 309. (A/S Norske Shell, 29. april 2024). (KildeID 79000).

* (P) Norwegian Sea. Ormen Lange field. Marine installation activities.

Delete former Efs (P) 09/71281/23.
Activity: Installation of infrastructure, pipelines and protective features at the Ormen Lange field.
Period: 15 May - 30 September 2024
Precautionary area:
(1) 63° 32.00' N, 05° 22.00' E
(2) 63° 32.00' N, 05° 24.00' E
(3) 63° 29.00' N, 05° 24.00' E
(4) 63° 29.00' N, 05° 22.00' E
Contact: Ormen Lange Phase 3 project in Norske Shell, phone +47 51 69 30 00.
Note: Operating vessel has reduced maneuverability, keep safe distance. The infrastructure will for a period be unprotected, and fishing with bottom gear should be avoided nearby the installed infrastructure.
Charts: 308, 309.

 

3 Resultater - Oslofjorden
Standardmelding Sjøkart: 4,472,5

74449. * Oslofjorden. Drammensfjorden. Tangen. Lanterne etablert.

Påfør lanterne, Fl R:
59° 43.882' N, 10° 14.763' E
Kart: 4, 472. Fyrnr. 0294AP. (Kystverket SØ, 30. april 2024). (KildeID 92601).

* Oslofjorden. Drammensfjorden. Tangen. Light.

Insert light, Fl R:
59° 43.882' N, 10° 14.763' E
Charts: 4, 472. Light No. 0294AP.

 

Nytt kart/ny utgave Sjøkart: 4,472,5

74443. * Ny utgave av sjøkart nr. 5 (New edition Chart No. 5) Svenner - Porsgrunn - Jomfruland.

Sjøkart nr. 5 er nå utgitt som Ny Utgave. Kartet erstatter tidligere utgave fra 08/2022. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket. Kartet trykkes ikke, men kan kjøpes som POD-kart. Den nye utgaven av sjøkart nr. 5 ble utgitt 2. mai 2024. 

        Chart No. 5 is published as a New Edition. This New Edition makes the existing edition 
        (published in 08/2022) obsolete. The Chart will not be printed, but is available as POD-
        Chart.

Kartet er merket som følger (Chart data):
Published by Kartverket 2002, New Edition 05/2024.
POD: 2 May 2024. Corrected to "Efs" No. 08/24.

Sjømåling:
Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets ZOC Diagram (Zones of Confidence).

Kartet har følgende begrensning:
SW hjørne: 58° 45' 00'' N, 09° 30' 30'' E, NE hjørne: 59° 09' 00'' N, 10° 09' 12'' E

Endringer i denne utgivelsen:
• Mange sektor-lykter er omskjermet til IALA-systemet
(se: https://www.kystverket.no/sjovegen/overgang-til-iala-standard/).
• Kartet er oppdatert med hensyn på alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykket, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).
• Kartet er oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være nymålinger i større og mindre grad, nye kaier, moloer, endringer på stedsnavn, etc.

Elektroniske kart:
Området som dekkes av sjøkart nr. 5 er også dekket av ENC-er (Elektroniske kartceller).

 

2 Resultater - Rogaland
Standardmelding Sjøkart: 16,455

74453. * Rogaland. Rennesøy Ø. Brimse. Lanterne. Ny karakter.

Endre karakter til Iso G 2s på Kovaholmen lanterne:
59° 05.205' N, 05° 47.671' E
Kart: 16, 455. Fyrnr. 112043. (Kystverket V, 30. april 2024). (KildeID 70000).

* Rogaland. Rennesøy E. Brimse. Light. New character.

Amend character to Iso G 2s at Kovaholmen light:
59° 05.205' N, 05° 47.671' E
Charts: 16, 455. Light No. 112043.

 

2 Resultater - Salten
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 135,62

74518. * (P) Salten. Holandsfjorden. Skålsvika. Havbruk.

Aktivitet: Refortøyning av oppdrettsanlegg.
Periode: 1. - 25. juni 2024
Posisjon:
(1) 66° 42.97' N, 13° 32.67' E
(2) 66° 43.23' N, 13° 33.86' E
(3) 66° 42.59' N, 13° 34.81' E
(4) 66° 42.32' N, 13° 33.71' E
Merk: Hold god avstand til arbeidsstedet.
Kart: 62, 135. (Nova Sea AS, 7. mai 2024). (KildeID 79000).

* (P) Salten. Holandsfjorden. Skålsvika. Marine farm.

Activity: Marine farm re-mooring.
Period: 1 - 25 June 2024
Position:
(1) 66° 42.97' N, 13° 32.67' E
(2) 66° 43.23' N, 13° 33.86' E
(3) 66° 42.59' N, 13° 34.81' E
(4) 66° 42.32' N, 13° 33.71' E
Note: Keep safe distance to the work site.
Charts: 62, 135.

 

6 Resultater - Sogn og Fjordane
Standardmelding Sjøkart: 26,27,479,29,28,490

74454. * Sogn og Fjordane. Nordfjord. Rugsundøyna N. Allmenningsflua lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 04/73913/24.
Endre
uthevede sektorer:
61° 54.21' N, 05° 15.41' E
(1) G 213.5° - 263.0°
(2) W 263.0° - 284.5°
(3) R 284.5° - 062.5°
(4) G 062.5° - 065.5°
(5) W 065.5° - 074.0°
(6) R 074.0° - 119.0°
(7) G 119.0° - 163.0°
Kart: 28, 29. Fyrnr. 279000. (Kystverket V, 30. april 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Nordfjord. Rugsundøyna N. Allmenningsflua light.

See former Efs (P) 04/73913/24.
Amend
highlighted sectors:
61° 54.21' N, 05° 15.41' E
(1) G 213.5° - 263.0°
(2) W 263.0° - 284.5°
(3) R 284.5° - 062.5°
(4) G 062.5° - 065.5°
(5) W 065.5° - 074.0°
(6) R 074.0° - 119.0°
(7) G 119.0° - 163.0°
Charts: 28, 29. Light No. 279000.

 

74460. * Sogn og Fjordane. Sildefjorden. Silda hamn lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 04/73913/24.
Endre
uthevede sektorer:
62° 00.80' N, 05° 12.28' E
(1) G 201.5° - 210.5°
(2) W 210.5° - 215.5°
(3) R 215.5° - 223.0°
(4) G 223.0° - 232.5°
(5) W 232.5° - 237.0°
(6) R 237.0° - 248.0°
(7) G 248.0° - 301.5°
(8) W 301.5° - 305.0°
(9) R 305.0° - 316.0°
(10) G 316.0° - 329.5°
(11) W 329.5° - 358.5°
(12) R 358.5° - 014.0°
(13) G 014.0° - 032.0°
Kart: 29. Fyrnr. 291000. (Kystverket V, 2. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Sildefjorden. Silda hamn light.

See former Efs (P) 04/73913/24.
Amend
highlighted sectors:
62° 00.80' N, 05° 12.28' E
(1) G 201.5° - 210.5°
(2) W 210.5° - 215.5°
(3) R 215.5° - 223.0°
(4) G 223.0° - 232.5°
(5) W 232.5° - 237.0°
(6) R 237.0° - 248.0°
(7) G 248.0° - 301.5°
(8) W 301.5° - 305.0°
(9) R 305.0° - 316.0°
(10) G 316.0° - 329.5°
(11) W 329.5° - 358.5°
(12) R 358.5° - 014.0°
(13) G 014.0° - 032.0°
Chart: 29. Light No. 291000.

 

74461. * Sogn og Fjordane. Røysetfjorden. Skorbøfjorden. Selje lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 04/73913/24.
Endre
uthevede sektorer:
62° 03.08' N, 05° 20.71' E
(1) G 357.5° - 032.5°
(2) W 032.5° - 044.0°
(3) R 044.0° - 064.5°
(4) G 064.5° - 110.0°
(5) W 110.0° - 119.0°
(6) R 119.0° - 133.0°
Kart: 29. Fyrnr. 292000. (Kystverket V, 2. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Røysetfjorden. Skorbøfjorden. Selje light.

See former Efs (P) 04/73913/24.
Amend
highlighted sectors:
62° 03.08' N, 05° 20.71' E
(1) G 357.5° - 032.5°
(2) W 032.5° - 044.0°
(3) R 044.0° - 064.5°
(4) G 064.5° - 110.0°
(5) W 110.0° - 119.0°
(6) R 119.0° - 133.0°
Chart: 29. Light No. 292000.

 

74462. * Sogn og Fjordane. Ulvesundet. Nesarabben. Ulvesundet lykt. Omskjerming.

Se tidligere Efs (P) 04/73913/24.
Endre
uthevede sektorer:
61° 59.103' N, 05° 10.118' E
(1) R 092.5° - 152.0°
(2) G 152.0° - 165.0°
(3) W 165.0° - 167.0°
(4) R 167.0° - 174.0°
(5) G 174.0° - 214.0°
(6) W 214.0° - 216.0°
(7) R 216.0° - 224.0°
Kart: 29, 490. Fyrnr. 289000. (Kystverket V, 2. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Ulvesundet. Nesarabben. Ulvesundet light.

See former Efs (P) 04/73913/24.
Amend
highlighted sectors:
61° 59.103' N, 05° 10.118' E
(1) R 092.5° - 152.0°
(2) G 152.0° - 165.0°
(3) W 165.0° - 167.0°
(4) R 167.0° - 174.0°
(5) G 174.0° - 214.0°
(6) W 214.0° - 216.0°
(7) R 216.0° - 224.0°
Charts: 29, 490. Light No. 289000.

 

74478. * Sogn og Fjordane. Florø. Gaddholmen - Naustholmen. Kystkontur. Aktsomhetsområde.

a) Påfør ny kystkontur (veifylling):
(1) 61° 36.686' N, 05° 02.576' E (Gaddholmen)
(2) 61° 36.744' N, 05° 02.793' E
(3) 61° 36.785' N, 05° 02.993' E
(4) 61° 36.810' N, 05° 03.146' E (Naustholmen)
og
(5) 61° 36.678' N, 05° 02.593' E (Gaddholmen)
(6) 61° 36.734' N, 05° 02.808' E
(7) 61° 36.775' N, 05° 03.007' E
(8) 61° 36.788' N, 05° 03.094' E (Naustholmskjeret)
og
(9) 61° 36.792' N, 05° 03.119' E (Naustholmskjeret)
(10) 61° 36.800' N, 05° 03.168' E (Naustholmen)
b) Slett tegnforklaring "Works at sea. Area under reclamation (2020)" (behold eksisterende aktsomhetsgrense i kartet):
Kart 479:
61° 36.791' N, 05° 02.905' E
Kart 26, 27:
61° 37.17' N, 05° 04.05' E
c) Påfør tegnforklaring "Uncertain depths":
Kart 479:
(1) 61° 36.764' N, 05° 02.751' E
(2) 61° 36.727' N, 05° 02.916' E
Kart 26, 27:
61° 36.86' N, 05° 02.75' E
Kart: 26, 27, 479. (Fjord Base Gruppen, 3. mai 2024). (KildeID 91962).

* Sogn og Fjordane. Florø. Gaddholmen - Naustholmen. Coastline. Precautionary area.

a) Insert new coastline (road reclamation):
(1) 61° 36.686' N, 05° 02.576' E (Gaddholmen)
(2) 61° 36.744' N, 05° 02.793' E
(3) 61° 36.785' N, 05° 02.993' E
(4) 61° 36.810' N, 05° 03.146' E (Naustholmen)
and
(5) 61° 36.678' N, 05° 02.593' E (Gaddholmen)
(6) 61° 36.734' N, 05° 02.808' E
(7) 61° 36.775' N, 05° 03.007' E
(8) 61° 36.788' N, 05° 03.094' E (Naustholmskjeret)
and
(9) 61° 36.792' N, 05° 03.119' E (Naustholmskjeret)
(10) 61° 36.800' N, 05° 03.168' E (Naustholmen)
b) Delete legend "Works at sea. Area under reclamation (2020)" (keep existing limit of precautionary area):
Chart 479:
61° 36.791' N, 05° 02.905' E
Chart 26, 27:
61° 37.17' N, 05° 04.05' E
c) Insert legend "Uncertain depths":
Chart 479:
(1) 61° 36.764' N, 05° 02.751' E
(2) 61° 36.727' N, 05° 02.916' E
Chart 26, 27:
61° 36.86' N, 05° 02.75' E
Charts: 26, 27, 479.

 

74557. * Sogn og Fjordane. Florø. Havreneset N. Lysbøye etablert.

Se tidligere Efs (P) 07/74345/24
Påfør
Florø Temp 1 lysbøye, Q G:
61° 36.042' N, 04° 59.797' E
Kart: 26, 27, 479. Fyrnr. 257261 (Kystverket V, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Florø. Havreneset N. Light buoy.

See former Efs (P) 07/74345/24
Insert
Florø Temp 1 light buoy, Q G:
61° 36.042' N, 04° 59.797' E
Charts: 26, 27, 479. Light No. 257261.

 

74558. * Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Lysbøye etablert. Lanterne utgår.

Se tidligere Efs (P) 07/74345/24
a) Påfør Florø Temp 2 lysbøye, Iso R 6s:
61° 36.150' N, 05° 00.267' E
b) Slett lantere (Iso R 6s med indirekte belysning) like ved.
Kart: 26, 27, 479. Fyrnr. 257262, 257216. (Kystverket V, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Light buoy. Light.

See former Efs (P) 07/74345/24
a) Insert Florø Temp 2 light buoy, Iso R 6s:
61° 36.150' N, 05° 00.267' E
b) Delete light (Iso R 6s with floodlight) close by.
Charts: 26, 27, 479. Light No. 257262, 257216.

 

74559. * Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Lysbøye etablert. Lanterne utgår.

Se tidligere Efs (P) 07/74345/24.
a) Påfør Florø Temp 3 lysbøye, Iso G 6s:
61° 36.104' N, 05° 00.436' E
b) Slett Nordnes lanterne (Iso G 6s med indirekte belysning) like ved.
Kart: 26, 27, 479. Fyrnr. 257263, 257217. (Kystverket V, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Light buoy. Light.

See former Efs (P) 07/74345/24.
a) Insert Florø Temp 3 light buoy, Iso G 6s:
61° 36.104' N, 05° 00.436' E
b) Delete Nordnes light (Iso G 6s with floodlight) close by.
Charts: 26, 27, 479. Light No. 257263, 257217.

 

74560. * Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Lysbøye etablert. Lanterne utgår.

Se tidligere Efs (P) 07/74345/24
a) Påfør Florø Temp 6 lysbøye, Iso R 6s:
61° 36.260' N, 05° 02.213' E
b) Slett lanterne (F R med indrekte belysning) like ved.
Kart: 26, 27, 479. Fyrnr. 257266, 257222. (Kystverket V, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Light buoy. Light.

See former Efs (P) 07/74345/24
a) Insert Florø Temp 6 light buoy, Iso R 6s:
61° 36.260' N, 05° 02.213' E
b) Delete light (F R with floodlight) close by.
Charts: 26, 27, 479. Light No. 257266, 257222.

 

74561. * Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Lysbøye etablert. Lanterne utgår.

Se tidligere Efs (P) 07/74345/24.
a) Påfør Florø Temp 4 lysbøye, Iso R 6s:
61° 36.189' N, 05° 00.619' E
b) Slett Florø lanterne (F R med indirekte belysning) like ved.
Kart: 26, 27, 479. Fyrnr. 257264, 257218. (Kystverket V, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Light buoy. Light.

See former Efs (P) 07/74345/24.
a) Insert Florø Temp 4 light buoy, Iso R 6s:
61° 36.189' N, 05° 00.619' E
b) Delete Florø light (F R with floodlight) close by.
Charts: 26, 27, 479. Light No. 257264, 257218.

 

74575. * Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Lysbøye etablert. Lanterne utgår.

Slett tidligere Efs (P) 07/74345/24.
a) Påfør Florø Temp 5 lysbøye, Iso G 6s:
61° 36.148' N, 05° 00.942' E
b) Slett Hamneflua lanterne (F G med indirekte belysning):
61° 36.141' N, 05° 00.930' E
Kart: 26, 27, 479. Fyrnr. 257265, 257219. (Kystverket V, 13. mai 2024). (KildeID 70000).

* Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Lights.

See former Efs (P) 07/74345/24.
a) Insert Florø Temp 5 light buoy, Iso G 6s:
61° 36.148' N, 05° 00.942' E
b) Delete Hamneflua light (F G with floodlight):
61° 36.141' N, 05° 00.930' E
Charts: 26, 27, 479. Light No. 257265, 257219.

 

Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 26,27,479,29,28,490

74516. * (P) Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Utdypningsaktivitet.

Aktivitet: Utdypning av farleden ved innseilingen til Florø.
Periode: 1. juni - 15. desember 2024
Aktsomhetsområder (senterposisjoner for utdypningsområdene):
(1) 61° 36.035' N, 04° 59.773' E
(2) 61° 36.135' N, 05° 00.247' E
(3) 61° 36.170' N, 05° 00.584' E
(4) 61° 36.114' N, 05° 00.520' E
(5) 61° 36.148' N, 05° 00.943' E
(6) 61° 36.160' N, 05° 01.074' E
(7) 61° 36.266' N, 05° 02.192' E
(8) 61° 36.296' N, 05° 02.640' E
Fartøy: "Hector" (OJ8882), "Boulder" (OJ8883), "Leonardo" (OJQI) og "Delfi" (OJQQ)
Kontakt: Primært via VHF kanal 72 (arbeidskanal for prosjektet), eller kanal 18 (VTS).
Merk: Det vil i forbindelse med utdypningsprosjektet bli benyttet to rigger som blir flyttet mellom de ulike lokasjonene som skal utdypes. Sjøfarende bes vise største forsiktighet og hensyn til pågående operasjoner. Det bes om redusert fart ved passering av riggene. Det skal som utgangspunkt holdes en sikkerhetsavstand på 100m til rigg, ettersom det vil kunne foregå sprengning i tilknytning til riggen.
Sjøfarende må ta høyde for at endringer av lysbøyeposisjoner kan forekomme, grunnet det pågående utdypingsprosjektet.
Se vedlegg 1 i PDF-versjonen av Etterretninger for sjøfarende (Efs) nr. 09/2024 for oversikt over utdypningsområdene.
Kart: 26, 27, 479. (Kystverket V, 7. mai 2024). (KildeID 79000).

* (P) Sogn og Fjordane. Florø. Florevika. Deepening activity.

Activity: Deepening of fairway in the approach to Florø.
Period: 1 June - 15 December 2024
Precautionary areas (center positions for deepening areas):
(1) 61° 36.035' N, 04° 59.773' E
(2) 61° 36.135' N, 05° 00.247' E
(3) 61° 36.170' N, 05° 00.584' E
(4) 61° 36.114' N, 05° 00.520' E
(5) 61° 36.148' N, 05° 00.943' E
(6) 61° 36.160' N, 05° 01.074' E
(7) 61° 36.266' N, 05° 02.192' E
(8) 61° 36.296' N, 05° 02.640' E
Vessels: "Hector" (OJ8882), "Boulder" (OJ8883), "Leonardo" (OJQI) and "Delfi" (OJQQ)
Contact: Primarily via VHF channel 72 (working channel for the project), or channel 18 (VTS).
Note: In connection with the deepening project, two rigs will be used. The rigs will be moved between the different locations to be deepened. Seafarers must show great caution to ongoing operations. A reduced speed is requested when passing the rigs. Generally, a safety distance of 100m must be kept from the rig, as blasting may take place.
Seafarers must take into account that changes in light buoy positions may occur, due to the ongoing deepening project.
See enclosure No. 1 in the PDF version of Etterretninger for sjøfarende (Efs) edition 09/2024 for an overview over the deepening areas.
Charts: 26, 27, 479.

 

1 Resultater - Svalbard
Nytt kart/ny utgave Sjøkart: 535

74446. * Ny utgave av sjøkart nr. 535 (New edition Chart No. 535) Erik Eriksenstretet Sørporten - Svenskøya.

Sjøkart nr. 535 er nå utgitt som Ny Utgave. Kartet erstatter tidligere utgave fra 2014. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket. Kartet trykkes ikke, men kan kjøpes som POD-kart. Den nye utgaven av sjøkart nr. 535 ble utgitt 2. mai 2024. 

        Chart No. 535 is published as a New Edition. This New Edition makes the existing edition 
        (published in 2014) obsolete. The Chart will not be printed, but is available as POD-
        Chart.

Kartet er merket som følger (Chart data):
Published by Kartverket 1987, New Edition 05/2024.
POD: 2 May 2024. Corrected to "Efs" No. 08/24.

Sjømåling:
Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets ZOC Diagram (Zones of Confidence).

Kartet har følgende begrensning:
SW hjørne: 78° 49' 00'' N, 21° 40' 00'' E, NE hjørne: 79° 26' 00'' N, 26° 40' 00'' E

Endringer i denne utgivelsen:
• Kartet er oppdatert med hensyn på alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykket, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).
• Kartet er oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være nymålinger i større og mindre grad, etc.

Elektroniske kart:
Området som dekkes av sjøkart nr. 535 er også dekket av ENC-er (Elektroniske kartceller).

 

2 Resultater - Sør-Helgeland
Standardmelding Sjøkart: 56,57

74475. * Sør-Helgeland. Herøy. Herøysundet. Bro etablert.

Slett Efs (P) 04/73957/24.
Påfør nye Herøysundbrua, vertikal klaring 9m:
(1) 65° 58.88' N, 12° 17.01' E
(2) 65° 58.90' N, 12° 17.13' E
Merk: Den nye broa ligger like ved eksisterende bro i SØ, og ny vertikal klaring gjennom sundet er dermed 9m.
Kart: 56, 57. (Nordland fylkeskommune, 30. april 2024). (KildeID 92630).

* Sør-Helgeland. Herøy. Herøysundet. Bridge.

Delete Efs (P) 04/73957/24.
Insert new Herøysund bridge, vertical clearance 9m:
(1) 65° 58.88' N, 12° 17.01' E
(2) 65° 58.90' N, 12° 17.13' E
Note: The new bridge is located close to the existing bridge in the SE, thus new vertical clearance through the strait is 9m.
Charts: 56, 57.

 

2 Resultater - Sør-Troms
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 85,487

74517. * (P) Sør-Troms. Senja. Senjahopen. Endringer på navigasjonsinnretninger (Alterations to navigational installations).

Prosjekt: Oppgradering av innseilingen til Senjahopen. Planlagte nyetableringer og nedleggelser av navigasjonsinnretninger.
(Project: Upgrade of approach to Senjahopen. Planned new and and discontinued navigational installations ).

Periode: Uke 20 - 24 2024
(Period: Week 20 - 24 2024)


Berørte objekter (Affected objects):

Fyrnr.
(Light No.)

Posisjon
(Position)

Type, karakter
(Type, character)

Endring
(Alteration)

861301
Senjahopen NV

69° 30.25' N,
17° 29.83' E

HIB
(Light with floodlight)
Fl G 3s

Erstatter lysbøye:
(Replaces light buoy):
861801 Senjahopen NV midl. (Fl G 3s)

861302
Senjahopen NØ

69° 30.16' N,
17° 29.95' E

HIB
(Light with floodlight)
Fl R 3s

Erstatter lysbøye:
(Replaces light buoy):
861802 Senjahopen Ø midl. (Fl R 3s)

861303
Senjahopen V

69° 30.03' N,
17° 29.75' E

HIB
(Light with floodlight)
Fl G 3s

Erstatter lysbøye:
(Replaces light buoy):
861907 Senjahopen NV midl. (Fl G 3s)

861304
Senjahopen Ø

69° 29.99' N,
17° 29.92' E

HIB
(Light with floodlight)
Fl R 3s

Ny
(New)

861305
Senjahopen SV

69° 29.79' N,
17° 29.67' E

HIB
(Light with floodlight)
Fl G 3s

Erstatter lysbøye:
(Replaces light buoy):
861909 Senjahopen SV midl. (Fl G 3s)

861306
Senjahopen SØ

69° 29.77' N,
17° 29.83' E

HIB
(Light with floodlight)
Fl R 3s

Erstatter lysbøye:
(Replaces light buoy):
861910 Senjahopen SV midl. (Fl R 3s)

Merk: Reduser fart og vis hensyn til pågående operasjoner. Arbeidet utføres av OV "Bøkfjord" (LCGA). Kontaktes på VHF kanal 16 for avklaringer.
( Note: Reduce speed and show caution to ongoing operations. The work is conducted by OV "Bøkfjord" (LCGA). Contact on VHF Ch. 16 for clarifications).

Kart (Chart): 85. (Kystverket T&F, 7. mai 2024). (KildeID 79000).Standardmelding Sjøkart: 85,487

74496. * Sør-Troms. Harstad havn. Larsneset. Grunne. Kaidybder.

a) Påfør grunne:
68° 47.867' N, 16° 32.787' E 9.6m, slett 9.4m
b) Påfør kaidybder:
(1) 68° 47.969' N, 16° 32.997' E 10.3m, slett 10.4m
(2) 68° 47.935' N, 16° 32.921' E 9.6m, slett 9.3m
(3) 68° 47.924' N, 16° 32.895' E 9.5m
(4) 68° 47.894' N, 16° 32.828' E 9.1m, slett 9m
Kart: 487. (Norkyst, 6. mai 2024). (KildeID 91737).

* Sør-Troms. Harstad harbour. Larsneset. Underwater rock. Quay depths

a) Insert underwater rock:
68° 47.867' N, 16° 32.787' E 9.6m, delete 9.4m
b) Insert quay depths:
(1) 68° 47.969' N, 16° 32.997' E 10.3m, delete 10.4m
(2) 68° 47.935' N, 16° 32.921' E 9.6m, delete 9.3m
(3) 68° 47.924' N, 16° 32.895' E 9.5m
(4) 68° 47.894' N, 16° 32.828' E 9.1m, delete 9m
Chart: 487.

 

2 Resultater - Telemark
Midlertidige og foreløpige meldinger (T/P) Sjøkart: 473,474

74519. * (T) Telemark. Porsgrunn. Herøya. Marine grunnundersøkelser.

Aktivitet: Marine geotekniske grunnundersøkelser, grunnboringer
Periode: 27. mai - 21. juni 2024
Aktsomhetsområde:
(1) 59° 06.857' N, 09° 37.855' E
(2) 59° 06.878' N, 09° 37.948' E
(3) 59° 06.803' N, 09° 38.152' E
(4) 59° 06.691' N, 09° 38.269' E
(5) 59° 06.664' N, 09° 38.223' E
(6) 59° 06.680' N, 09° 38.088' E
(7) 59° 06.738' N, 09° 37.936' E
(8) 59° 06.794' N, 09° 37.876' E
Fartøy:"Froey" (LK2601)
Kontakt:
Jan Petter Ågotnes, telefon: +47 415 13 282
Frank Dyrkolbotn, telefon: +47 932 32 969
Merk: Kabler over og under vannet. Redusert fart og sikker avstand til arbeidsfartøy påkrevd.
Kart: 473, 474 (også spesial A). (Multiconsult Norge AS, 7. mai 2024). (KildeID 79000).

* (T) Telemark. Porsgrunn. Herøya. Marine site surveys.

Activity: Marine geotechnical site surveys, seabed drillings
Period: 27 May - 21 Jun 2024
Precautionary area:
(1) 59° 06.857' N, 09° 37.855' E
(2) 59° 06.878' N, 09° 37.948' E
(3) 59° 06.803' N, 09° 38.152' E
(4) 59° 06.691' N, 09° 38.269' E
(5) 59° 06.664' N, 09° 38.223' E
(6) 59° 06.680' N, 09° 38.088' E
(7) 59° 06.738' N, 09° 37.936' E
(8) 59° 06.794' N, 09° 37.876' E
Vessel: "Froey" (LK2601)
Contact:
Jan Petter Ågotnes, phone: +47 415 13 282
Frank Dyrkolbotn, phone: +47 932 32 969
Note: Cables above and beneath surface. Reduced speed and safe distance to survey vessel mandatory.
Charts: 473, 474 (also plan A).

 

2 Resultater - Vest-Finnmark
Standardmelding Sjøkart: 101,99

74556. * Vest-Finnmark. Forsøl. Forsølbukta. Overettlanterner utgår. Jernstang utgår.

a) Slett Forsøløy øvre og nedre overrettlanterner (2 F R):
(1) 70° 43.14' N, 23° 49.02' E
(2) 70° 43.15' N, 23° 49.03' E
b) Slett overettlinjen som utgår fra lanternene.
c) Slett jernstang:
70° 43.41' N, 23° 49.30' E
Kart: 99, 101. Fyrnr. 932400, 932401. (Kystverket T&F, 10. mai 2024). (KildeID 70000).

* Vest-Finnmark. Forsøl. Forsølbukta. Leading lights. Iron pole.

a) Delete Forsøløy upper and lower leading lights (2 F R):
(1) 70° 43.14' N, 23° 49.02' E
(2) 70° 43.15' N, 23° 49.03' E
b) Delete the leading line emanating from the lights.
c) Delete iron pole:
70° 43.41' N, 23° 49.30' E
Charts: 99, 101. Light No. 932400, 932401.

 

Nyttig informasjon til sjøfarende og om Efs