Siste oppdatering

Generell informasjon til Efs

Denne håndboken er et nyttig hjelpemiddel for navigatøren. Håndboka gir veiledning om bruk av og innhold i Efs, info om sjøkart, sjømerker, los-, is- og meldingstjenester, kystradio og sjøtrafikksentralene o.l.

XPPT