Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Meld inn feil i sjøkart

Har du obsertvert feil eller manglar i sjøkartet som du vil melde ifrå om? Meld dei inn via Kartverkets teneste «Rett i kartet».

Via tenesta Rett i kartet (rettikartet.no) kan du melde inn feil og manglar i sjøkartet, etablering og endring av installasjonar eller anna informasjon.

Rett i kartet

Alternativt kan du sende ein e-post til efs@kartverket.no.

Alle kan bidrage

Alle brukarar av sjøkart kan bidrage med tilbakemeldingar, anten det er til eit papirsjøkart eller ein kartplottar med kartdata frå Kartverket.

Sjøkart er ferskvare og «Rett i kartet» gjev deg moglegheit til å kome med dine oppdateringar direkte til oss. Dette er med åpå å gje sjøfarande eit sikrare og betre navigasjonsprodukt.

Slik gjer du det

Innmeldinga gjerast ved å registrere punkt, linjer og flater. Du kan også leggje ved bilde av observasjonen, eller laste opp data frå ei GPS-eining.

Vi ønskjer tilbakemeldingar om feil og manglar i sjøkart som kan vere navigasjonskritiske. Dette kan til dømes vere:

 • grunner og skjær
 • kablar
 • luftspenn
 • bruer
 • røyrleidning
 • havbruk
 • kaianlegg
 • fyllingar og moloar
 • lykter og lanternar
 • stakar og jernstenger
 • vardar og båkar

Alle tilbakemeldingane vil bli behandla og vurdert hos Kartverket, før dei kan tas inn i karta. Ønskjer du tilbakemelding og å sjå status på di sak, kan du i tillegg opprette ein brukarkonto på Rett i kartet.

Behandlingstid

Etter innmeldinga er registrert vil Kartverket starte behandlinga. Behandlingstida vil vere avhengig av tilbakemeldinga. Kartverket har klare krav til datakvalitet og datakjelde som brukast i sjøkarta. Derfor vil nokre meldingar vere enkle å få ut i sjøkartet, medan andre meldingar vil krevje meir undersøking.

Del