Siste oppdatering

Kartverket i UNGEGN

Kartverket deltar i arbeidet i UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

UNGEGN er et FN-organ hvor ca. 400 personer fordelt på mer enn 100 land deltar. Det primære formålet til UNGEGN er standardisering av stedsnavn.

Kartverket deltar sammen med Språkrådet, Sametingets avdeling for språk og Universitetet i Bergen.

UNGEGN er delt i regionale/språklige divisjoner hvor Norge inngår i den nordiske divisjonen. Det avholdes årlige samkjøringsmøter med Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge. Færøyene deltar også, men i noe mindre grad. I tillegg foregår arbeidet innenfor tematiske arbeidsgrupper - Country Names, Toponymic Terminology, Publicity and Funding, Romanization Systems, Training Courses in Toponymy, Evaluation and Implementation, Exonyms, Geographical Names as Cultural Heritage og Geographical Names Data Management (tidligere Toponymic Data Files and Gazetteers). Det er også et eget Task Team for Africa som ble opprettet i 2002 fordi det har vært lite standardisering av stedsnavn på det afrikanske kontinentet.

For å forklare hvordan stedsnavn brukes i kart og geografiske tjenester, er landene som deltar oppfordret til å lage en guide, Toponymic Guidelines for Map and Other Editors for International Use. Kartverket har ansvaret for å vedlikeholde denne for Norge i samarbeid med språkmiljøene.

Del
XPPT