Siste oppdatering

Tre sjøkart på Svalbard i nye utgaver

Hovedseriekart nummer 534, 535 og 539 som dekker farvann i Olgastretet, Erik Eriksenstretet og på Norskebanken, er alle oppdatert med mange rettelser.

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Hovedseriekart på Svalbard i nye utgaver:

  • Sjøkart nr. 534  Olgastretet. Freemansundet – Svenskøya.
  • Sjøkart nr. 535  Erik Eriksenstretet. Sørporten – Svenskøya
  • Sjøkart nr. 539  Norskebanken

Kartene er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie, som i første rekke er navigasjonskart for indre kyststrøk.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartene

Begge kartene er oppdatert med mange endringer og rettelser meldt i Etterretniger for sjøfarende (Efs). Flere sektorlykter er omskjermet til IALA-systemet, som kan være omfattende endringer i kartene. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Andre rettelser kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet. I tillegg til endringer tidligere meldt i Efs, er sjøkartene oppdatert med andre endringer, som kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad. Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 05/2024. POD: 2. mai 2024. Rettet t.o.m. Efs nr. 08/24.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Fakta Ny utgave av sjøkart

En ny utgave av et eksisterende sjøkart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Store deler av kartet er uendret.

Når en «ny utgave» er utgitt, blir tidligere utgaver av sjøkartet foreldet og dermed ugyldige.

Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 69 / 959 61 301

Del
XPPT