Siste oppdatering

To sjøkart på Svalbard i nye utgaver

Nye dybdedata og andre rettelser i hovedseriekart nr. 524 og 525 på Svalbard. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. 

Hovedseriekart på Svalbard i nye utgaver:

  • Sjøkart nr. 524  Prins Karls Forland – Barentsburg 
  • Sjøkart nr. 525 Bellsund – Van Mijenfjorden

Kartene er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie på Svalbard. Hovedseriekart er i første rekke navigasjonskart for indre kyststrøk.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartene

Både kart nr. 524 og 525 er oppdatert med nye dybdedata på Røvigflaket. 

Kartene er også oppdatert med endringer og rettelser meldt i Etterretniger for sjøfarende (Efs). Andre rettelser kan være sjømerker, rørledninger, grunnerapporteringer og annet. I tillegg til endringer tidligere meldt i Efs, er sjøkartene oppdatert med andre endringer, som kan være nymålinger i større og mindre grad.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Ny utgave 02/2024. POD: 15. februar 2024. Rettet t.o.m. Efs nr. 03/24.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Fakta Ny utgave av sjøkart

En ny utgave av et eksisterende sjøkart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Store deler av kartet er uendret.

Når en «ny utgave» er utgitt, blir tidligere utgaver av sjøkartet foreldet og dermed ugyldige.

Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 69 / 959 61 301

Del
XPPT