Siste oppdatering

Sjøkart på Svalbard i ny utgave

Hovedseriekart nr. 521 «Femtebreen - Gråhuken» er oppdatert med nye dybdedata ved Fuglesongen på Spitsbergen, og andre rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Sjøkart nr. 521  Femtebreen – Gråhuken, er i målestokk 1:100 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie på Svalbard. Hovedseriekart i første rekke er navigasjonskart for indre kyststrøk.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Endringer i sjøkartet

Et område rundt øya Fuglesongen, helt nordvest på Spitsbergen er sjømålt og nye dybdedata redigert inn i sjøkartet.

Sjøkartet er også oppdatert med mange endringer og rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs), siden kartet ble utgitt som ny utgave forrige gang i 2017. Rettelser kan være sjømerker, grunnerapporteringer og annet. I tillegg til endringer tidligere meldt i Efs, er sjøkartet oppdatert med andre endringer, som kan være nymålinger i større og mindre grad.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Ny utgave 04/2024. POD: 3. april 2024. Rettet t.o.m. Efs nr. 06/24.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Fakta Ny utgave av sjøkart

En ny utgave av et eksisterende sjøkart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Store deler av kartet er uendret.

Når en «ny utgave» er utgitt, blir tidligere utgaver av sjøkartet foreldet og dermed ugyldige.

Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 69 / 959 61 301

Del
XPPT