Siste oppdatering

Sikrere innseiling i havner med detaljerte kart

– Detaljerte kart med mer dybdeinformasjon gjør at større skip som skal manøvrere i havna får økt handlingsrom og bedre sikkerhetsmarginer, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon. Kartverket har nå laget tettere dybdekurver i Bergen havn og Stavanger havn.

Nå har alle parter, rederi, havn og de om bord på broa, like detaljert kartgrunnlag å planlegge og gjennomføre anløpene etter.

Kristiansand havn er neste

Kartverket planlegger å produsere tettere dybdekurver, basert på detaljerte dybdedata, i flere områder. Kristiansand havn er allerede under arbeid, og Kartverket forventer at flere vil melde inn behov for mer detaljerte dybdedata.

–  Områder som er aktuelle å produsere slike tette dybdekurver i, er havner, smale sund og innseilinger. Kartverket søker Forsvaret om tillatelse til å publisere detaljerte dybdedata i kart, forklarer Jønsson.

MS "Iona" ankommer Stavanger havn

TETTE DYBDEKURVER: MS «Iona» anløper Stavanger havn 9. mai 2022. Anløpet er vist i Kystverkets tjeneste kystinfo.no med temalag «AIS Åpen med historikk». 

Detaljer for en sikker seilas

Brukere av sjøkart har etterlyst mer detaljert dybdeinformasjon.

– En test i 2018 i Lovisenbergsund viste den positive effekten det har for sikker seilas når skip kan planlegge og seile ved hjelp av sikkerhetskontur (safety contour) basert på båtens dypgående, og ikke sjøkartets standardiserte intervall for dybdekurver på 5, 10, 15 og 20 meter, forteller Jønsson.

Oppdaterte sjøkart

Offisielle elektroniske sjøkart (ENC) har nå fått et nytt medlem i familien med High Density ENC for Bergen havn og Stavanger havn. Dybdeareal og dybdekurver er fortettet til intervaller på én meter i området 0–30 meters dyp.

– Dette anses å være til maksimal nytte i områder med minimal klaring under kjøl og/eller der manøvreringsevnen til fartøyet er begrenset, sier Jønsson.

Elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, blir også oppdatert med nye, tettere dybdekurver i Bergen havn og Stavanger havn. Se oversikt over hvem distributørene er og hvor ofte disse oppdaterer sine sjøkart.

Farvannsbeskrivelsen Den norske los, dnl.kartverket.no, er også oppdatert med nye kartdata.

Se sjøkart på Norgeskart.no:

Kontakt

Del
XPPT