Siste oppdatering

Hvem lager beste AI for å gjenkjenne bygninger?

Kartverket arrangerer konkurranse i å bruke kunstig intelligens (AI) til å gjenkjenne bygninger i flyfoto og laserbilder. I premiepotten ligger 20 000 kroner.

I samarbeid med NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), AI:Hub, CAIR (Centre for Artificial Intelligence Research ved Universitetet i Agder), Norkart og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i Danmark, arrangerer Kartverket en konkurranse i bruk av kunstig intelligens (AI - Artificial Intelligence).

Målet er å se hvordan man best kan bruke AI til å plukke ut bygninger fra flyfoto og laserbilder. 

Kunstig-intelligens-MapAI.jpg
KUNSTIG INTELLIGENS: Ved hjelp av maskinlæring kan flyfoto og laserbilder gjenkjenne store og små bygninger i terrenget.

 

Konkurransen er delt i to oppgaver:

  1. Segmentering av bygninger kun ved bruk av flybilder.
  2. Segmentering av bygninger ved bruk av Lidar (laserdata) med eller uten flybilder.

For å vinne, må man fullføre begge oppgavene og levere en 2-siders artikkel om metode og resultater.

1.premie er på 1200 euro, 2.premie er 500 euro, og 3.plass er en premie på 300 euro.

Konkurransen

Konkurransen tar sikte på å bygge segmentering ved hjelp av flybilder og lidardata.

Deltakerne skal lage et program der kunstig intelligens lager kartdata eller bygningsdata ut fra et flybilde og et laserbilde (eventuelt i kombinasjon med et flyfoto). Dette gjøres basert på et trenings- og valideringssett fra Danmark som nå er frigitt.

Etter innlevering testes så programmene mot et upublisert datasett for å se hvilken besvarelse som best tolker dataene/ bildene best.

Viktige datoer:

  • Utgivelse av utviklingsdatasett: 21. september 2022
  • Deltakerens innsending av resultater: 25. november 2022
  • Evalueringsresultater for deltakere: 5. desember 2022
  • Metodebeskrivelse-innlevering: 15. desember 2022

Til hjelp i doktorgradsarbeid

Konkurransen er en del av Ph.D.-oppgaven til Kartverkets doktorgradsstudent Sander Jyhne (bildet) og vil bidra positivt inn i arbeidet hans.

Ph-D-doktorgradsstudent-Sander-Jyhne-i-Kartverket.jpg

Det er satt opp enkel kode for datahenting, trening og evaluering, så terskelen er relativt lav for å prøve seg.

Dette er et nytt konkurranseoppsett som Kartverket ønsker å teste. Dersom det skulle oppstå noen problemer underveis, så er det bare å sende en mail til Sander Jyhne.

Mer informasjon om konkurransen finner du på nettsidene til NORA.

Kontaktliste

Les mer

Har du et godt eksempel på bruk av geodata?

– Vi ønsker å få flere aktører til å ta i bruk geografisk informasjon i løsninger og tjenester som gir bærekraftig utvikling og økt innovasjon, sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik om årets konkurranse «Gode eksempel på bruk av geodata».

KartAi

Hovedmålet til KartAi-prosjektet er at saksgangen for byggesaker i kommunen skal bli mer effektiv. Dette skal gjøres ved å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av kunstig intelligens.

Del