Siste oppdatering

Hvem lager beste AI for å gjenkjenne bygninger?

Kartverket arrangerer konkurranse i å bruke kunstig intelligens (AI) til å gjenkjenne bygninger i flyfoto og laserdata. I premiepotten ligger 20 000 kroner.

I samarbeid med NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), AI:Hub, CAIR (Centre for Artificial Intelligence Research ved Universitetet i Agder), Norkart og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i Danmark, arrangerer Kartverket en konkurranse i bruk av kunstig intelligens (AI - Artificial Intelligence).

Målet er å se hvordan man best kan bruke AI til å plukke ut bygninger fra flyfoto og laserdata. 

Flyfoto som viser store og små bygninger i terrenget.
KUNSTIG INTELLIGENS: Ved hjelp av maskinlæring kan vi bruke flyfoto og laserdata til å gjenkjenne store og små bygninger i terrenget.

Konkurransen er delt i to oppgaver:

  1. Segmentering av bygninger kun ved bruk av flybilder.
  2. Segmentering av bygninger ved bruk av Lidar (laserdata) med eller uten flybilder.

For å vinne, må man fullføre begge oppgavene og levere en 2-siders artikkel om metode og resultater.

1.-premie er på 1200 euro, 2.-premie er 500 euro, og 3.-plass er en premie på 300 euro.

Konkurransen

Konkurransen tar sikte på å bygge segmentering ved hjelp av flybilder og lidardata.

Deltakerne skal lage et program der kunstig intelligens lager kartdata eller bygningsdata ut fra et flybilde og et laserdatasett (eventuelt i kombinasjon med et flyfoto). Dette gjøres basert på et trenings- og valideringssett fra Danmark som nå er frigitt.

Etter innlevering testes så programmene mot et upublisert datasett for å se hvilken besvarelse som best tolker dataene/ bildene best.

Viktige datoer:

  • Utgivelse av utviklingsdatasett: 21. september 2022
  • Deltakerens innsending av resultater: 25. november 2022
  • Evalueringsresultater for deltakere: 5. desember 2022
  • Metodebeskrivelse-innlevering: 15. desember 2022

Til hjelp i doktorgradsarbeid

Konkurransen er en del av Ph.D.-oppgaven til Kartverkets doktorgradsstudent Sander Jyhne (bildet) og vil bidra positivt inn i arbeidet hans.

Portrettfoto av Sander Jyhne.

Det er satt opp enkel kode for datahenting, trening og evaluering, så terskelen er relativt lav for å prøve seg.

Dette er et nytt konkurranseoppsett som Kartverket ønsker å teste. Dersom det skulle oppstå noen problemer underveis, så er det bare å sende en mail til Sander Jyhne.

Mer informasjon om konkurransen finner du på nettsidene til NORA.

Kontakt

Del
XPPT