Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Hvem lager beste AI for å gjenkjenne bygninger?

Kartverket arrangerer konkurranse i å bruke kunstig intelligens (AI) til å gjenkjenne bygninger i flyfoto og laserdata. I premiepotten ligger 20 000 kroner.

I samarbeid med NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), AI:Hub, CAIR (Centre for Artificial Intelligence Research ved Universitetet i Agder), Norkart og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i Danmark, arrangerer Kartverket en konkurranse i bruk av kunstig intelligens (AI - Artificial Intelligence).

Målet er å se hvordan man best kan bruke AI til å plukke ut bygninger fra flyfoto og laserdata. 

Flyfoto som viser store og små bygninger i terrenget.
KUNSTIG INTELLIGENS: Ved hjelp av maskinlæring kan vi bruke flyfoto og laserdata til å gjenkjenne store og små bygninger i terrenget.

Konkurransen er delt i to oppgaver:

  1. Segmentering av bygninger kun ved bruk av flybilder.
  2. Segmentering av bygninger ved bruk av Lidar (laserdata) med eller uten flybilder.

For å vinne, må man fullføre begge oppgavene og levere en 2-siders artikkel om metode og resultater.

1.-premie er på 1200 euro, 2.-premie er 500 euro, og 3.-plass er en premie på 300 euro.

Konkurransen

Konkurransen tar sikte på å bygge segmentering ved hjelp av flybilder og lidardata.

Deltakerne skal lage et program der kunstig intelligens lager kartdata eller bygningsdata ut fra et flybilde og et laserdatasett (eventuelt i kombinasjon med et flyfoto). Dette gjøres basert på et trenings- og valideringssett fra Danmark som nå er frigitt.

Etter innlevering testes så programmene mot et upublisert datasett for å se hvilken besvarelse som best tolker dataene/ bildene best.

Viktige datoer:

  • Utgivelse av utviklingsdatasett: 21. september 2022
  • Deltakerens innsending av resultater: 25. november 2022
  • Evalueringsresultater for deltakere: 5. desember 2022
  • Metodebeskrivelse-innlevering: 15. desember 2022

Til hjelp i doktorgradsarbeid

Konkurransen er en del av Ph.D.-oppgaven til Kartverkets doktorgradsstudent Sander Jyhne (bildet) og vil bidra positivt inn i arbeidet hans.

Portrettfoto av Sander Jyhne.

Det er satt opp enkel kode for datahenting, trening og evaluering, så terskelen er relativt lav for å prøve seg.

Dette er et nytt konkurranseoppsett som Kartverket ønsker å teste. Dersom det skulle oppstå noen problemer underveis, så er det bare å sende en mail til Sander Jyhne.

Mer informasjon om konkurransen finner du på nettsidene til NORA.

Kontakt

Les mer

Har du et godt eksempel på bruk av geodata?

– Vi ønsker å få flere aktører til å ta i bruk geografisk informasjon i løsninger og tjenester som gir bærekraftig utvikling og økt innovasjon, sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik om årets konkurranse «Gode eksempel på bruk av geodata».

KartAi

Hovedmålet til KartAi-prosjektet er at saksgangen for byggesaker i kommunen skal bli mer effektiv. Dette skal gjøres ved å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av kunstig intelligens.

Share