Siste oppdatering

Framsnakker samarbeid og deling av data på Geomatikkdagene

Samarbeid, deling av data og betydningen av at offentlig og privat sektor i fellesskap kan løse store samfunnsutfordringer var noen temaene som gikk igjen på Geomatikkdagene på Sundvolden i slutten av mars.

100 foredrag og nærmere 400 blide deltakere. Det var kanskje en mer høylytt og elektrisk stemning over årets konferanse, som ble den første fysiske samlingen av geomatikkfamilien etter pandemien. Bransjetreffet er det største av sitt slag i Norge, og her er siste nytt og trender like viktig som sosialt nettverksbygging og faglig påfyll. Årets tema var «Hjerte for geografiske data». 

Økt deling og samarbeid 

Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og distriktsdepartementet åpnet konferansen og hadde nok hele forsamlingen med seg på visjonen om at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Hun pekte på ambisjonene i den nasjonale Geodatastrategien, men også til ambisjonene til regjeringen om økt deling av offentlige data slik at det skapes både nye næringsvirksomhet og bedre tjenester til offentlig sektor. Statssekretæren viste også til «En digital offentlig sektor», Meld. St. 22 (2020-2021): Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon og Hurdalsplattformen.

Økt deling, samarbeid og samspill mellom offentlig og privat sektor, samt demokratisk kontroll av geografiske data er noe av det som står på geodata-dagsorden til regjeringen. Hun pekte også på behovet for en ny geografisk infrastruktur.  

ÅPNET: Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og distriktsdepartementet åpnet Geomatikkdagene 2022 på Sundvolden hotell. Foto: Hanna Hauan

Behov for ny geografisk infrastruktur  

Behovet for ny nasjonal geografisk infrastruktur ble også tatt opp av Geodatarådets leder, Roar Skålin og kartverkssjef Johnny Welle.  De pekte begge på behovet for økt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, behovet for demokratisk kontroll og verdien av gode samarbeids- og finansieringsmodeller, som må utarbeides for å finansiere ny nasjonal geografisk infrastruktur eller geografisk økosystem.  

– Nøkkelen til suksess for å etablere nasjonalt geografisk økosystem er at det investeres i digital infrastruktur, sa kartverkssjef Johnny Welle.  

" width=
ØKOSYSTEM: Utvikling av fremtidens geografiske infrastruktur krever en tydelig referansearkitektur der alle
parter utvikler egne digitale egenskaper mot felles mål. Kartverkssjef Johnny Welle holdt presentasjon om hva Kartverke gjør selv og hva vi oppfordrer andre til å gjøre. Foto: Hanna Hauan

Kartverket var for øvrig godt representert på foredragslisten, og vant pris for beste utstillingsstand på konferansen. Juryen besto av studenter fra NTNU og NMBU. I tillegg vant Kartverket pris for beste digitale produkt med ENC, kåret av fagjury.

Del
XPPT