Siste oppdatering

Produktendringer fra Nasjonal vegdatabank utsettes til desember

Tidligere i år varslet Kartverket kommende endringer i produkter fra NVDB fra og med 1. oktober. Disse utsettes nå til desember.  

Som en konsekvens av regionreformen måtte vegnettsmodellen i Nasjonal vegdatabank (NVDB) endres, og med det også produktene fra NVDB. Dagens Vbase og Elveg vil fases ut, og det legges opp til nye produkter som kan ivareta brukerne som har benyttet disse produktene. 

Kartverket har tidligere varslet at siste leveranse av Vbase og Elveg var 1. oktober, men på grunn av behov for mer tid til å forberede eksportrutiner og de nye produktene, utsettes dette til 1. desember. Store endringer som skjer frem til nyttår vil bli lagt ut som en ekstraleveranse 1. januar 2022. NVDB-klassisk fases da fra nyttår ut fra NVDB og dagens forvaltningsbase, FKB-Vegnett, som kommunene benytter til oppdateringer, vil bli erstattet av Elveg 2.0 som del av sentral FKB løsning. Dette vil også bli klargjort i løpet av høsten. Nærmere informasjon rundt dette vil komme ut til kommunene. 

Tre nye produkter 

Fra 1. februar 2022 tar vi sikte på å kunne levere de tre nye produktene fra Nasjonal vegdatabank: 

  1. Elveg 2.0, som allerede leveres via Geonorge, vil være hovedproduktet som erstatning for Vbase og Elveg. Les mer om dette produktet på Geonorge, her ligger det også produktspesifikasjon. 
  2. Forenklet utgave av Elveg 2.0, som vil inneholde kun veglenke og vegsperringer. Dette produktet vil ligne mye på dagens Vbase, og kan benyttes til samme formål for de som benytter Vbase i dag. Her vil det komme en produktspesifikasjon over sommeren. 
  3. NVDB Rutedatasett. Dette vil være et produkt som er spesialtilpasset som grunnlag for ruteplanlegging og navigasjon. Brukere av dagens Elveg vil kunne benytte dette datasettet. Testutgave av dette datasettet med produktspesifikasjon er lagt ut på Geonorge.

Les tidligere nyhetsartikkel om de kommende endringene

Del
XPPT