Siste oppdatering

Gebyr endres for tinglysing og grunnbok

Gebyrene for tinglysing og bestilling av dokumenter og grunnboksutskrifter fra Kartverket er endret fra 1. januar 2024.

Det er vedtatt at gebyrene for elektronisk tinglysing og tinglysing på papir skal være like. Dette gjelder for både fast eiendom og andeler i borettslag.

Endringene er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger til Kartverket. Der var det ønske om at gebyrene skulle være de samme for fysiske dokumenter og dokumenter som tinglyses elektronisk.

Det er i tillegg vedtatt at gebyrene for å bestille kopi av tinglyst dokument og grunnboksutskrift skal være like.

Fakta Lavere gebyrer

Visste du at gebyrene for tinglysing var høyest i 2004?

  • I 2004 kostet det 1060 kroner å tinglyse en eiendomsoverdragelse, og 2112 kroner for å tinglyse et pantedokument.
  • Dagens gebyrer er faktisk lavere enn hva de var i 1989.

Refinansiering

Det nye tinglysingsgebyret på 500 kroner gjelder også ved refinansiering. Det vil si at du ikke lenger vil få redusert gebyr når du tinglyser en refinansiering.

Du finner oversikt over gamle og nye gebyr på eiendomsdivisjonens temasider om tinglysing.

Del
XPPT