Siste oppdatering

Det er behov for å modernisere matrikkelen

Bygningsdelen i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen er ikke godt nok tilpasset dagens behov. Det er konklusjonen til en bredt sammensatt arbeidsgruppe som står bak sluttrapporten "GeoIntegrasjon matrikkel – brukerbehov og teknologivalg".

Rapporten er laget på oppdrag fra KS og Kartverket. Hvert år sender bedrifter og privatpersoner i underkant av 100 000 byggesøknader til norske kommuner. Dialog med innbygger og næringsliv krever tilgang til et rikt utvalg av matrikkeltjenester. Arbeidsgruppen har dokumentert denne bruken i form av brukerhistorier.

– Effektivisering av lokalforvaltningen i kommunene er avhengig av troverdige data og tilgang til eiendomsdata 24/7. I dialog med innbyggerne må kommunene ofte gjennomgå den faktiske situasjonen og undersøke hva som er vedtatt og ikke vedtatt for boligen. Samlet tilgang til eiendomsdata er derfor helt sentralt for kommunene sier rådgiver i KS, Michael Pande-Rolfsen.

Kartverket ser behovet 

Direktør i eiendomsdivisjonen i Kartverket, Hannah Cook, ser at samfunnet stiller økte krav til eiendomsinformasjon, og til matrikkelen som nasjonal felleskomponent.

– For å ivareta brukerbehov må matrikkelen videreutvikles, blant annet for å romme relevante vedtaksdata. Den må enkelt kunne kobles til andre relevante kilder for å understøtte digitale prosesser og levere de tjenestene brukerne trenger, sier Cook.

Hun mener det samtidig må tilrettelegges for at eiendomsdata har kjent kvalitet og entydige definisjoner.

– Som et ledd i dette arbeidet må det stilles krav til at kommunene pålegges å oppdatere alle slike data på en enhetlig måte, fortrinnsvis automatisert. Det bør også sees nærmere på hvordan man kan tilrettelegge for mer visualisering av data i matrikkelen, og matrikkeldata bør kunne utstyres med kildehenvisninger. Dette stiller store krav til tett samarbeid mellom private og offentlige aktører i økosystemet, med tilrettelegging av en to-veis dataflyt mellom løsninger basert på en felles infrastruktur og arkitektur, sier Cook.

Oppfølging av rapportens anbefalinger

Det mest sentrale er ifølge arbeidsgruppen, behovet for mer vedtaksbaserte data og kildehenvisning i matrikkelen, samt visualisering av matrikkelen. I tillegg peker arbeidsgruppen på kommunenes behov for samlet tilgang til eiendomsdata.

KS og Kartverket er i tett dialog om oppfølging av rapporten. 

Les nyheten "Det er behov for å modernisere matrikkelen" på ks.no.

23.04.2021

Arbeidsgruppens rapport

GeoIntegrasjon Matrikkel. Brukerbehov og teknologivalg. Sluttrapport. (pdf 2,45 MB)

Del
XPPT