Siste oppdatering

Her møter du Kartverket på Arendalsuka

Fra russerhytter, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet til nasjonvern, tillit og teknologi i en farlig verden. Dette er bare noen av de viktige temaene vi skal diskutere.

Informasjon til deg som besøkende

Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne for alle og har gratis inngang. Du trenger ingen billett for å komme inn.

Det er mange arrangementer som streames under Arendalsuka. Her finner du en oversikt over alle arrangementer som streames.

Vanskelig å finne frem? Her finner du kart med oversikt over alle arrangementssteder med lenke til arrangementene som holdes på hvert sted.

 

Geografisk informasjon er kjernen til kunnskap og innovasjon for offentlig og privat næringsliv. Vi liker gjerne å si at «alt skjer et sted» og alt kan knyttes til en geografisk plassering. Det er også utgangspunktet for oss, når vi deltar i debatter og arrangementer under Arendalsuka.

Innovasjon og morgendagens samfunnsnyttige tjenester og produkter kan ikke lages i siloer, og må skje gjennom samarbeid mellom offentlige og private selskaper.

" width=

Kartverkets deltakelse

Er vanlige norske virksomheter en nasjonal sikkerhetsrisiko?

Arrangør: Coxit & Computerworld 
Mandag 12. august
kl. 11:00–12:00

Har vanlige norske bedrifter nødvendig kompetanse til å sikre seg mot IT-kriminelle bevæpnet med kunstig intelligens, deep-fakes og massiv maskinkraft?

Les mer: Er vanlige norske virksomheter en nasjonal sikkerhetsrisiko?

Hvordan kan regioner i fremtiden bli attraktive steder å bo og drive næring i?

Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Ringerike Næringsforening
Mandag 12. august
kl. 15:00–15:45

Hvordan kan regioner bli attraktive steder å bo, drive næring og besøke? Ikke bare i dag, men også for fremtiden. Hvordan kan vi sikre at den nye næringsvirksomheten faktisk bidrar til økt verdiskaping?

Les mer: Hvordan kan regioner i fremtiden bli attraktive steder å bo og drive næring i?

Bolighandel er blitt sikkerhetspolitikk: hvordan kan eiendomsmarkedet bli mer transparent?

Arrangør: Eiendom Norge, Sparebanken Sør og Sørmegeleren
Tirsdag 13. august
kl. 08:30–09:45

Verden er blitt en annen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Også for eiendoms- og bolighandelen er invasjonen blitt et tidsskille. Med over ti tusen sanksjonerte russiske borgere stilles det større krav til kundekontroll og gjennomsiktighet i bolig- og eiendomsmarkedet. TV2s avsløring tidligere i år viser også at russiske borger eier bolig og eiendom med strategisk beliggenhet i Norge. Hvordan får vi økt transparens i bolig- og eiendomsmarkedet?

Les mer: Bolighandel er blitt sikkerhetspolitikk: hvordan kan eiendomsmarkedet bli mer transparent?

Det er vel nok natur?

Arrangør: Kommunalbanken AS og Norsk Klimastiftelse
Tirsdag 13. august
kl. 09:00–09:50

Norges 357 kommuner har ansvar for arealforvaltningen i Norge. Hvordan kan disse ta nødvendige nasjonale og internasjonale hensyn til klima og naturmangfold – samtidig som de ivaretar behovet for utvikling og næringsvirksomhet i eget lokalmiljø? Hvem har ansvaret for summen av alle naturinngrepene? Hva kjennetegner kommuner som klarer å kombinere behovet for utvikling med hensynet til natur og klima? Hvordan håndterer ansatte og folkevalgte krysspresset og behov for stadig mer kompetanse på dette feltet?

Les mer: Det er vel nok natur?

Nasjonvern - hvordan bevarer vi informasjonsoverlegenheten?

Arrangør: Kartverket
Tirsdag 13. august
kl. 13:00–13:45

Den endrede geopolitiske situasjonen stiller økte krav til innsamling og formidling av data knyttet til beredskap og totalforsvar. Samtidig må vi sikre at kun de som skal ha data om kritisk infrastruktur får tilgang til dem. Norge er blant landene i verden som har de mest detaljerte kartdataene på fastlandet. Det krever at vi ser med nye øyne på hva som skal deles åpent, hva som skal holdes tilbake og hvordan vi sikrer god informasjonssikkerhet. Hvordan veier vi sikkerhetsinteresser opp mot ønsket om å skape næringsutvikling basert på offentlige data?

Les mer: Nasjonvern - hvordan bevarer vi informasjonsoverlegenheten?

 

Chat GP-Toten: Kan vi drifte en norsk språkmodell?

Arrangør: Nasjonalbiblioteket, GoforIT, Microsoft Norge og Bouvet
Tirsdag 13. august
kl. 16:15–17:00

Open AI har med lanseringen av ChatGPT satt i gang et språkmodell-kappløp i verden. Hva skjer med norsk språk og kultur i denne revolusjonerende utviklingen?

Les mer: Chat GP-Toten: Kan vi drifte en norsk språkmodell?

Tryggere i en stadig mer urolig verden

Arrangør: Universitetet i Agder og Kartverket
Onsdag 14. august
kl. 09:00–09:50

I en urolig verden står beredskap og krisehåndtering stadig høyere på den nasjonale agendaen. Mer ekstremvær, en forverret geopolitisk situasjon, og kapasitetsutfordringer i helsevesenet påvirker og utfordrer vår beredskap og evne til å håndtere krisen når den oppstår. Med økt kompleksitet og nye teknologier introduseres nye trusler, men også nye muligheter for å møte disse utfordringene. Norge er samtidig et land preget av åpenhet og tillit hvor offentlig tilgjengelige data har blitt vurdert som et gode. Er disse verdiene under press i en endret sikkerhetspolitisk situasjon, eller er det en styrke å spille på også fremover?

Les mer: Tryggere i en stadig mer urolig verden

Russerhytter, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet. Hvordan få kontroll på skjult eierskap?

Arrangør: Kartverket
Onsdag 14. august
kl. 12:00–12:45

Russiskeide hytter midt i norske militær områder. Og eiendomsmeglere som går i krig mot kriminelle med tresleiv som våpen. Hvor langt bør staten gå for å kontrollere eierskap i fast eiendom? Og er pliktig tinglysing svaret?

Les mer: Russerhytter, skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet. Hvordan få kontroll på skjult eierskap?

Med kunnskap kan nedbygging av natur begrenses

Arrangør: Norsk institutt for bioøkonomi og Kartverket
Onsdag 14. august
kl. 13:30–14:50

Mer enn noen gang er det viktig å kartlegge arealene og undersøke de ulike verdiene arealet representerer – både for å utnytte potensialet og for å begrense arealbrukskonflikter. Arealressursene er bærebjelken i den grønne omstillingen. Framtidens matproduksjon, næringsutvikling, klima og miljø avhenger av hvordan vi bruker og forvalter arealene.

Les mer: Med kunnskap kan nedbygging av natur begrenses

Mer for mindre - hvordan skal digitaliseringen bidra mer?

Arrangør: Statens Vegvesen og Knowit
Onsdag 14. august
kl. 15:30–16:30

Vi opplever trangere økonomisk handlingsrom. For å få mer effekt og kundenytte ut av hver krone som investeres, må det jobbes mer målrettet.  Digitalisering er en viktig innsatsfaktor i dette. Men hvordan går det egentlig?

Les mer: Mer for mindre - hvordan skal digitaliseringen bidra mer?

Trenger Norge en nasjonal sky?

Arrangør: Tekna
Torsdag 15. august
kl. 10:00–11:00

Hvordan påvirker den forverrede sikkerhetssituasjonen i vår del av verden, Norges behov for kontroll over lagring av egne, samfunnskritiske data? Og har vi kompetansen som trengs for å utvikle, og ikke minst drifte og sikre, de nasjonale tjenestene?

Les mer: Trenger Norge en nasjonal sky?

Fra piloteringssyke til verdi: få full effekt av data på tvers i offentlig sektor

Arrangør: ITS Norway og Knowit
Torsdag 15. august
kl. 14:00–15:00

Utforsk hvordan offentlig sektor kan samarbeide bedre for å utnytte data mer effektivt og skape større verdi på tvers av sektorer og etater. Lær hvordan effektive samarbeid kan overkomme "piloteringssyken" og hvorfor mange prosjekter ikke gir de forventede resultatene til tross for store investeringer.

Les mer: Fra piloteringssyke til verdi: få full effekt av data på tvers i offentlig sektor

Del
XPPT