Siste oppdatering

Ny statsråd på besøk

Kartverket hadde gleden av å ta imot kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Stavanger tirsdag 19. april, der han fikk en introduksjon til Kartverkets sjødivisjon og vår satsing Marine grunnkart i kystsonen.

– Som fersk statsråd var det spennende å få innsikt i det viktige arbeidet Kartverket gjør for at vi har tilgang til geografisk informasjon av høy kvalitet i Norge, både på land og til sjøs langs hele kysten vår. Det er viktig både i et samfunnssikkerhetsperspektiv men også for å legge til rette for verdiskapning i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik og direktør Birte Noer Borrevik fra Kartverkets sjødivisjon står på dekk på ferga med Kvitsøy i bakgrunnen, Foto: Marie Von Korgh
NY STATSRÅD: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) overtok som kommunal- og distriktsminister etter Bjørn Arild Gram (Sp)  i et ekstraordinært statsråd 12. april. Tirsdag 19. april besøkte ministeren Sandnes, Stavanger og Kvitsøy i Rogaland. Foto: Marie Von Krogh

På møtet i Kartverkets lokaler fortalte direktør Birte Noer Borrevik om Kartverkets sjødivisjon og våre viktigste satsinger og prosjekter, etterfulgt av en presentasjon av pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen ved prosjektleder Hanne Hodnesdal. 

Samtalen fortsatte på en fergetur fra Mekjarvik til Kvitsøy hvor Helge Welde, teknologiansvarlig i prosjektet Marine grunnkart i kystsonen, fortalte om hvordan de grunneste sjøområdene i Stavanger er dybdekartlagt med ny teknologi. Nå har vi en sømløs overgang mellom sjø- og landdata som gir helhetlige terrengmodeller av landskapet i kommunen.

Turen til Rogaland var Gjelsviks første offisielle oppdrag som kommunal- og distriktsminister.

Del
XPPT