Siste oppdatering

Kart spiller en sentral rolle i fiskeeventyr

Fiskeeventyret og gründerbedriften Fiskher gir fiskerne svaret på det alle lurer på: Hvor er fisken? Og datagrunnlaget for fiskekartene har de fått fra Kartverket.

– Her i området skal det være hvitting, sier en av Norges største fiskeprofiler og artsfisker Asgeir Alvestad.

Han bruker appen Fiskher, som han, daglig leder Trond Are Gjone og utviklingsansvarlig Trond Svandal har utviklet. Kunnskap om fiskearter, kombinert med en dose gründerentusiasme og algoritmekunnskap har gjort at kunnskap fra lokale fiskere om gode fiskesteder nå bare er et klikk unna.

En fisker, en gründer og en matematiker – vipps, så var Fiskher født! Bruken av geodata har sågår gitt den Lillesand-baserte bedriften Geodatarådets pris denne høsten.

Gründerne Trond Arne Gjone, utviklingsansvarlig Trond Svandal og fiskeekspert Asgeir Alvestad står på dekk på en motorbåt. Foto: Synne Storvik
SIER DEG HVOR FISKEN ER: Gründerne Trond Are Gjone, utviklingsansvarlig Trond Svandal og fiskeekspert Asgeir Alvestad har utviklet en fiskeapp basert på gode kartdata fra Kartverket. Foto: Synne Storvik

Fra gründeride til geodatapris

Forretningsideen bak Fiskher er å kunne gi fiskere svaret på hvor de gode fiskeplassene er. Kunnskap om bunnforhold i havet og hvor de ulike fiskeartene trives, gir svaret på hvor fisken er.

Lokal kunnskap som tidligere har blitt overført fra generasjon til generasjon er i ferd med å forsvinne. Nå er kunnskapen i ferd med å bli digitalisert. Hittil er 43. 000 fiskefelt lagt inn manuelt i appen.

– Jeg fikk idéen fra han da jeg forsøkte å få til tilrettelegging av sjøøretfiske som turistnæring i Lillesand. Jeg mente at alle burde få gratis info om de fantastiske mulighetene når de kommer hit. Og så oppdaget jeg hvor mye kunnskap de beste fiskerne har – og som ikke blir formidlet godt nok, sier Trond Are Gjone, daglig leder i Fiskher.  

– Kartservicen i Norge er unik

– Alt handler om kart, og få så gode kart som mulig. Kartservicen i Norge er unik i verdensmålestokk – slik vi opplever det. Norge er i særstilling, sier Gjone.

Fiskher har fått tegnet inn cirka 75.000 fiskeområder i hele Skandinavia manuelt. Bare i Norge er 43 000 fiskefelt lagt inn manuelt i appen.

– Bare du gir meg gode nok kart så kan jeg tegne hvilken som helst fiskeplass for alle arter langs kysten sa Asgeir. Så var vi i gang, sier Gjone.

Hånd som holder en fisk av typen hvitting. Foto.
FIKK NAPP: Fiskesnøret var ute i rundt 20 sekunder før det ble napp. Fisketypen? Som appen sa: Hvitting. Foto: Synne Storvik

Godteposen Geonorge

Fiskher-gründerne kombinerer parametre om hvor fiske beveger seg sammen med biotop, bunnforhold, meteorologiske data og mattilgang. Dette gjør at de får en digital oversikt over hvor fisken beveger seg langs kysten.

Fiskher bruker blant annet elektroniske sjøkartdata, terrengmodeller, WMS-tjenester, dybdekurver og dybdedata fra dybdedata.no. Mange av dataene er også hentet fra Geonorge.

– Geonorge er virkelig en godtepose for alle utviklere! Vet du hva du skal ha, hvor du kan finne det – så er Geonorge helt fantastisk, sier utviklingsansvarlig Trond Svandal.

Han er entusiastisk. Gründerne har brukt ett år på å kartlegge hele kyst-Norge. De forbedrer appen stadig vekk, og ser også for seg å satse i utlandet.

Del
XPPT