Siste oppdatering

Laserskanning i Trøndelag

Som en del av Geovekst-samarbeidet er over 6 000 km² av fylket laserskannet i år. Det gir viktige data i arbeid med blant annet klimatilpasning, arealplanlegging og kulturminneforvaltning.

Gjennom Geovekst-samarbeidet gjennomføres det årlige kartleggingsprosjekter i fylket med flyfotografering og laserskanning.

Årets laserskanningsprosjekt

Arealet er skannet med en punkttetthet på 5pkt/ m2 og er initiert av Norges vassdrag og energidirektorat (NVE). NVE ønsker jevnlig laserskanning av områder under marin grense.

Fra laserdataene lages høydemodeller som lar oss sammenligne terrenget før og etter skanning, og man kan da avdekke endringer. Noen endringer kan vise områder med fare for kvikkleireskred, og disse dataene kan være nyttige i forbindelse med forebygging og planlegging, spesielt i ei tid med mye mer vær enn tidligere.

Klikk for større bilde.jpg

Laserskanning-illustrasjonsbilde-Gjerdrum-2024-16-9.jpg
GIR VERDIFULL INFORMASJON: Eksempel på laserskanning av et område der man klart ser at det har vært et jordras. Ill.: Kartverket

Bruk av dataene

Dataene brukes blant annet til klimatilpasning, arealplanlegging og kulturminneforvaltning.

Les mer om dette på kartverket.no:

Med et så stort arealt (> 6 000 km2) er dette et omfattende prosjekt. Beste tidspunkt for laserskanning er etter snøsmelting og før løv og vegetasjon gjør sitt inntog.

Rekordtidlig datafangst

Lite snø i vinter ga rekordtidlig klarmelding for datafangst og størsteparten av områdene ble skannet under perfekte forhold i første halvdel av mai.

Laserskanning krever god logistikk med over 8 700 km flystriper og over 40 timer effektiv flytid.

Klikk for større bildet.jpg

Laserstriper-skanning-TRL-2024-16-9.jpg
FLYSTRIPER: Viser omfanget av årets laserskanningsprosjekt (Ill.: Kartverket).

Klassifisering og kvalitetssikring gjenstår

Laserskanningen som er gjennomført skal klassifiseres og kvalitetssikres av leverandøren før leveranse til Kartverket rundt årsskiftet 2024/ 2025.

Pågående kartleggingsprosjekt

Vi har også tre tradisjonelle kartleggingsprosjekt i fylket med flyfotografering.

Disse inkluderer kommunene Oppdal, Rennebu, Ørland, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos.

Nesten all datafangst er fullført, og foreløpige flybilder ventes på tidlig høst. Oppdaterte kart vil være klare i januar/ februar 2025.

Oversikt over kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Del
XPPT