Siste oppdatering

Klimatilpasning og Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Klimaendringer gjør at bebyggelse og infrastruktur må planlegges og tilpasses. Nasjonal detaljert høydemodell gir økt presisjon.

Den nasjonale detaljerte høydemodellen er et nyttig verktøy for å tilpasse samfunnet til havnivåstigning, flom og overvann. Her kan du lese mer om hvordan Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) kan brukes i dette arbeidet.

Du kan også åpne kartfortellingen i eget vindu for å få bedre navigasjon.

Del
XPPT