Siste oppdatering

Kulturminneforvaltning og Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gir flere fordeler i arbeidet med å oppdage, registrere og forvalte våre kulturminner. 

Detaljerte høydedata fra Kartverket bidrar også til mer effektiv og bedre saksbehandling. Se hvordan høydemodellen brukes i kulturminneforvaltning.

Du kan også åpne kartfortellingen i eget vindu for å få bedre navigasjon.

Del
XPPT