Siste oppdatering

Nasjonal detaljert høydemodell og arealplanlegging

For å sikre helhetlig og bærekraftig arealplanlegging, kan nasjonal detaljert høydemodell brukes i flere faser i planprosessen. 

Her kan du lese mer om hvordan flere kommuner allerede har tatt i bruk Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) og nyttiggjør seg Kartverkets modell i sin arealplanlegging.

Du kan også åpne kartfortellingen i eget vindu for å få bedre navigasjon.

Del
XPPT