Siste oppdatering

Kvalitetskontroll av arealplaner i Nordland

Kartverket Nordland tilbyr kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner i fylket.

Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverket Nordland tilbyr en enkel kontroll av teknisk kvalitet på arealplaner kommunene får inn til første gangs behandling.

Kontrollen består blant annet bestå i

  1. om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler
  2. kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen

Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Del
XPPT