Siste oppdatering

Vise arealplaner i SOSI-vis

Programmet SOSI-vis har filer for visning og presentasjon av arealplaner.

SOSI-vis Last ned SOSI-vis/SOSI-kontroll

SOSI-vis med SOSI-kontroll er et gratisprogram fra Kartverket for å vise og kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer. Du finner programvaren på geonorge.no.

Det har skjedd små endringer i fontfilen og i tegneregelfilene for tegning av arealplaner på SOSI-format. Her er de siste versjonene.

Tegneregelfiler

Tegneregelfiler er kommandofiler som brukes for visning av SOSI-filer i SOSI-vis eller i FYSAK. Det er utviklet én fil for visning av reguleringsplaner, én for kommuneplaner og en for regionalplan. De vil fungere for alle versjoner fra og med versjon 4.0 til gjeldende versjon av standarden. For at filene skal fungere riktig, må fonten Sk_PBL-symboler.ttf være installert på maskinen. Les mer om dette i avsnittet om fontfil nedenfor.

Du kan lese om endringene i loggen først i hver fil. Åpne først plandata i SOSI-vis, og hent opp kommandofilene i Fil/Oppsett.  Kommandofiler og font blir også publisert sammen med SOSI-vis og FYSAK.

Fontfil

Kartverket har utviklet en fontfil som kan brukes ved presentasjon av arealplaner. Fontfilen benyttes av SOSI-vis ved tegning av arealplaner med tegneregelfilene omtalt ovenfor. De installeres fra kontrollpanelet, eller kopieres inn i mappen «Fonter».

Fontfil og tilhørende dokumentasjon følger med ved installasjon av SOSI-vis eller FYSAK. Se under mappen C:\SOSI-vis\Font eller C:\FYSAK\Font

Tegneregler og font for SOSI-versjon 3.4

Hvis du har eldre arealplaner på SOSI-versjon 3.4 eller eldre, bør du bruke en annen versjon av tegneregelfilene. Symbolfonten må ligge på samme mappe som tegneregelfilene. Ta kontakt med oss hvis du har behov for tilgang til tegneregler og font for eldre versjoner.

Del
XPPT