Siste oppdatering

Regionmøter for Innlandet 2024

Årets regionmøter for Innlandet fylke avholdes i perioden 5. mars – 16. april. Målgruppen er saksbehandlere/ enhetsledere innen plan, bygg og landbruk samt kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene.

I år har vi fått med oss fylkeskommunen og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til å fortelle om det nye arealregnskapet og grunnkartet som ligger til grunn for regnskapet. I tillegg vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foredra om naturfare og beredskap. Kartverket informere om fritidsboligprosjektet og vår felles satsning på beredskap og klimatilpasning.

Dato, sted, påmeldingsfrist for regionmøter 2024
Dato Hva Hvor Påmelding/ Kontaktperson
5.3. Lillehammerregionen Scandic Victoria,Lillehammer Informasjon og program
7.3. Hedmark Kart1 Kommunehuset Folkvang, Elverum Informasjon og program.
19.3. Midt-Gudbrandsdal Dale-Gudbrands Gard, Sør-Fron Påmeldingsfrist 4. mars
20.3. Nord-Gudbrandsdal Otta hotell, Sel Påmeldingsfrist 11. mars
3.4. SÅTE2 Kommunestyresalen,Trysil Påmeldingsfrist 21. mars
4.4. Nord-Østerdal Kommunestyresalen, Tynset Påmeldingsfrist 21. mars
11.4. Valdres Gamlestølen, Etnedal Påmeldingsfrist 2. april
16.4. Gjøvikregionen og Gran «Bygning 5» i Raufoss Industripark, Vestre Toten Påmeldingsfrist 8. april

 

1 Kart; samarbeid mellom Hedmarken, Sør-Hedmark og Elverum-Solør
2SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Program for regionmøtene 2024, kl. 9:00 – 15:00

 • Innledning ved Kartverket
 • Fellesløsninger og plandata i Norge digitalt, Kartverket
 • Fritidsboligprosjektet, Kartverket

Pause

 • Arealregnskap for Innlandet, Fylkeskommunen
 • Grunnkart for arealregnskap, NIBIO

Lunsj 11.15-12.00

 • Naturfare og beredskap, NVE
 • Regionene informerer
  • Hva rører seg i regionen?
  • Hvordan arbeider vi med beredskap, v/ GIS og beredskapsmiljø

Pause

 • Satsing i Innlandet klima og beredskap, Kartverket
 • Matrikkel – status i regionen, Kartverket
 • Kartlegging – status og planer i regionen, Kartverket

Digitalt FDV-årsmøte

Vi informerer om at FDV-årsmøtet gjennomføres for alle kommuner i Innlandet i et eget digitalt møte 30. april kl 12-14.

Innkalling kommer etter hvert, men sett gjerne av datoen i kalenderen.

Praktisk informasjon

Utgifter til mat og møtelokaler dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj på alle møter. Deltakerne dekker selv reisekostnader.

Del