Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Regionmøter for Innlandet 2024

Årets regionmøter for Innlandet fylke avholdes i perioden 5. mars – 16. april. Målgruppen er saksbehandlere/ enhetsledere innen plan, bygg og landbruk samt kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene.

I år har vi fått med oss fylkeskommunen og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til å fortelle om det nye arealregnskapet og grunnkartet som ligger til grunn for regnskapet. I tillegg vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foredra om naturfare og beredskap. Kartverket informere om fritidsboligprosjektet og vår felles satsning på beredskap og klimatilpasning.

Dato, sted, påmeldingsfrist for regionmøter 2024
Dato Hva Hvor Påmelding/ Kontaktperson
5.3. Lillehammerregionen Scandic Victoria,Lillehammer Avholdt
7.3. Hedmark Kart1 Kommunehuset Folkvang, Elverum Avholdt
19.3. Midt-Gudbrandsdal Dale-Gudbrands Gard, Sør-Fron Avholdt
20.3. Nord-Gudbrandsdal Otta hotell, Sel Avholdt
3.4. SÅTE2 Kommunestyresalen,Trysil Informasjon og program
4.4. Nord-Østerdal Kommunestyresalen, Tynset Informasjon og program
11.4. Valdres Gamlestølen, Etnedal Informasjon og program
16.4. Gjøvikregionen og Gran «Bygning 5» i Raufoss Industripark, Vestre Toten Informasjon og program

rt; samarbeid mellom Hedmarken, Sør-Hedmark og Elverum-Solør
2SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Program for regionmøtene 2024, kl. 9:00 – 15:00

 • Innledning ved Kartverket
 • Fellesløsninger og plandata i Norge digitalt, Kartverket
 • Fritidsboligprosjektet, Kartverket

Pause

 • Arealregnskap for Innlandet, Fylkeskommunen
 • Grunnkart for arealregnskap, NIBIO

Lunsj 11.15-12.00

 • Naturfare og beredskap, NVE
 • Regionene informerer
  • Hva rører seg i regionen?
  • Hvordan arbeider vi med beredskap, v/ GIS og beredskapsmiljø

Pause

 • Satsing i Innlandet klima og beredskap, Kartverket
 • Matrikkel – status i regionen, Kartverket
 • Kartlegging – status og planer i regionen, Kartverket

Digitalt FDV-årsmøte

Vi informerer om at FDV-årsmøtet gjennomføres for alle kommuner i Innlandet i et eget digitalt møte 30. april kl 12-14.

Innkalling kommer etter hvert, men sett gjerne av datoen i kalenderen.

Praktisk informasjon

Utgifter til mat og møtelokaler dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj på alle møter. Deltakerne dekker selv reisekostnader.

Share
XPPT