Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har for tiden 9 ansatte, og er lokalisert på Hamar. I tillegg er det flere ansatte fra andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass på Hamar. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Innlandet: hamar@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Innlandet
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Håkon Dåsnes Fylkeskartsjef 32 11 87 10 hakon.dasnes@kartverket.no
Bjørn Trygve Haugen Stedfortreder, FKB, Matrikkel 32 11 87 07 bjorn-trygve.haugen@kartverket.no
Ove Jørgensen Temadata, Norge digitalt 32 11 87 15 ove.jorgensen@kartverket.no
Yngvild Malmo Matrikkel 32 11 87 14 yngvild.malmo@kartverket.no
Bente Kristiansen Geovekst, Norge digitalt 32 11 87 17 bente.kristiansen@kartverket.no
Kjell Ola Olafsen Laserdata, FKB 32 11 87 28 kjell-ola.olafsen@kartverket.no
Lotte Picard FKB 32 11 87 16 lotte.picard@kartverket.no
Anita Høie Plandata, FKB 32 11 87 25 anita.hoie@kartverket.no
Iver Røssum Ortofoto, FKB 32 11 87 06 iver.rossum@kartverket.no


FKB = Felles KartDataBase

 

Ansatte i Landdivisjonen med kontorplass på Hamar
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Kåre Kyrkjeeide Geodatakoordinator 32 11 87 22 kare.kyrkjeeide@kartverket.no
Jon Anders Bordal Geoinfrastruktur 32 11 87 03 jon.anders.bordal@kartverket.no
Nils Ivar Nes Geoinfrastruktur 32 11 87 08 nils.ivar.nes@kartverket.no
Trond Ola Ulvolden Geoinfrastruktur 32 11 87 05 trond-ola.ulvolden@kartverket.no
Niels Torger Granum Geoinfrastruktur 32 11 83 08 niels.torger.granum@kartverket.no
Geir Myhr Øien Geoinfrastruktur 32 11 87 23 geir.myhr.oien@kartverket.no
Martin Egger Kartprodukter 32 11 87 04 martin.egger@kartverket.no
Ann Britt Aabakken Grunndata 32 11 81 73 ann.britt.aabakken@kartverket.no
Anders Eirik Haugen Grunndata 32 11 81 82 anders.eirik.haugen@kartverket.no

 

Ansatte i Eiendomsdivisjonen med kontorplass på Hamar
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Magni Busterud Produkt- og tjenesteutvikling 32 11 87 02 magni.busterud@kartverket.no
Maria Lodin Matrikkel og stedsnavn 32 11 30 41 maria.lodin@kartverket.no

 

Ansatte i Geodesidivisjonen med kontorplass på Hamar
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Knut Jetlund FOU 95 96 28 63 knut.jetlund@kartverket.no

 

Ansatte i Sjødivisjonen med kontorplass på Hamar
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Tobias Johler Dataforvaltning 51 85 87 47 tobias.johler@kartverket.no
Del
XPPT