Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

Ekstrakurs - Forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

På grunn av stor pågang/ datokollisjoner avholdes et ekstrakurs 29. november i samarbeid med Norconsult. Kurset er gratis for kommunene. Påmeldingsfristen er utgått.

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

View More Events

Nyheter

Ny geodataplan for Agder på plass

Fylkesgeodatautvalget har vedtatt ny geodataplan for Agder fylke for perioden 2023-2026. Les mer om hvilke satsninger vi skal fokusere på de neste fire årene her.

Ny utgave av sjøkartet «Arendal – Lillesand»

Hovedseriekart nr. 8 «Arendal – Lillesand» i Agder fylke er utgitt i ny utgave. Sjøkartet er oppdatert med mange endringer på lykter og sjømerker, og tidligere utgave av kartet er nå ugyldig.

View More Articles
Share