Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 4. mars vil handle om hva Kartverket sjekker på matrikkeltilsyn

Fritidsbolig-fredag

Fritidsbolig-fredag er en informasjonskanal for deg som ønsker informasjon om fritidsboligprosjektet.

Norge digitalt regionmøter og FDV-årsmøter 2024

Kartverket Agder ønsker velkommen til Norge digitalt regionmøter og digitale FDV-årsmøter. Møtene avholdes i perioden 19. mars til 11. april. Her kan du melde deg på.

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) – fagseminar

Hvilke krav og ansvar gjelder når luftfartshindre rapporteres til NRL? Hvordan skal du rapportere inn ditt anlegg eller mast? Kartverket og Luftfartstilsynet inviterer til fagseminar tirsdag 16. april.

Eiendomsrettsseminar

Velkommen til årets Eiendomsrettsseminar! Seminaret holdes 12.–13. september 2024 på Sundvolden Hotel.

View More Events

Nyheter

Merkesesongen er i gang

Dei næraste månadane kan du treffe på landmålarar som målar kvite firkantar på bakken. Ta dei godt imot, og la fastmerka vere i fred.

Fant 100 mil med «skjulte» vannveier

I løpet av sommerjobben på Kartverket Agder «avdekket» Emil Alnæs Hoven over 100 mil med supplerende bekker. Dette tilsvarer avstanden fra Kristiansand til Namsos!

Kartverkets KI-forskning publisert i Springer

En fersk studie om bildeteknologi for å identifisere og isolere spesifikke bygninger i flyfoto har fått internasjonal interesse. Forskningen utført av Ph.d.-student Sander Jyhne er nå publisert av forlaget Springer.

To sjøkart på Sørlandet i nye utgaver

Hovedseriekart nr. 6 og 8 er utgitt i nye utgaver. Sjøkart nr. 8 er oppdatert med nye dybdedata i farvannet ved Grimstad. Begge kartene har mange andre oppdateringer, særlig på lykter og merker.

View More Articles
Share