Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Klimatilpasning og Nasjonal detaljert høydemodell (NDH)

Klimaendringer gjør at bebyggelse og infrastruktur må planlegges og tilpasses. Nasjonal detaljert høydemodell gir økt presisjon.

Den nasjonale detaljerte høydemodellen er et nyttig verktøy for å tilpasse samfunnet til havnivåstigning, flom og overvann. Her kan du lese mer om hvordan Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) kan brukes i dette arbeidet.

Du kan også åpne kartfortellingen i eget vindu for å få bedre navigasjon.

Share
XPPT