Siste oppdatering

Status for nasjonal detaljert høydemodell

Ved inngangen til årets sesong var mer enn 90 prosent av datafangsten i prosjektet gjennomført, og nå gjenstår laserskanning av ca. 10 000 km2.

Terratec AS gjennomfører all datafangst i prosjektet og planlegger å fullføre all skanning i 2020. Været er den største utfordringen for å få dette til.

Vi oppdaterer ukentlig status for datafangst i kartet nedenfor  (klikk her for å åpne kartet i nytt vindu).

 

Leveranser fra 2019

Samtlige leveranser fra fjorårets datafangst er nå kontrollert og tilgjengelig på høydedata.no.

Bildematching

I fjellområdene uten særlig vegetasjon gjennomføres bildematching for å produsere høydedata. Bildematching på bre har vist til dels dårlige resultater, og de største breene er blitt laserskannet i år som en del av prosjektet, slik at vi får pålitelige høydedata også i disse områdene.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet vil fortsatt gjennomføre en ny test av sjøbunnskartlegging med grønn laser. Ny teknologi viser lovende resultater og flere leverandører har vist interesse for å delta. Målet er å få dette gjennomført i 2021.

Del