Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

verdens største løftefartøy Sleipnir ligger til kai i Haugesund. Foto: Haugesunds Avis
SLEIPNIR: 3D dybdedata ble frigitt for S-100 forskningsprosjektet og ble brukt i all planlegging, simulering og rapportering samt gjennomføring fra rederiet sin side. Foto: Haugesunds Avis
Last updated

Nye dybdedata gjør avanserte maritime operasjoner mulig

Detaljert dybdeinformasjon fra Kartverket ble brukt og testet med suksess da verdens største løftefartøy Sleipnir seilte inn til Haugesund i april 2020.

Artikkelen ble første gang publisert på kartverket.no 4. mai 2020.

Det digitale verktøyet som ble brukt kalles «S-100 Demonstrator» og viser 3D-bilder av dybdeforholdene sammen med elektroniske sjøkart for navigasjon og landinformasjon. Denne sammenstillingen av informasjon skal bidra til bedre sjøsikkerhet.

– Prosjektleder for oppdraget i Heerema, Nederland påpekte at de hadde aldri kunnet gjennomføre dette oppdraget med Sleipnir uten de nøyaktige dybdedataene, forteller Kirsten E. Bøe, konstituert daglig leder i Electronic Chart Centre (ECC).

«S-100 Demonstrator / Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen» er et forskningssamarbeid mellom Kystverket, Kartverket, Forsvaret, PRIMAR og Kongsberg Digital, i tillegg til Stavanger havn og Kristiansand havn – og ledes av ECC.

3D dybdedata ble frigitt for S-100 forskningsprosjektet og ble brukt i all planlegging, simulering og rapportering samt gjennomføring fra rederiet sin side, og var med under operasjonen fra Kystverket via S-100 demonstratoren.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og jeg er stolt over at våre dybdedata spiller en viktig rolle i den maritime næringskjeden, sier direktør Birte Noer Borrevik i Kartverkets sjødivisjon.

Sleipnir ført trygt til havn i Haugesund

Se hvordan S-100-data ble brukt i planleggingen og utførelsen

Video fra Equinor på Facebook: Snorre Expansion Project

Share
XPPT