Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Brukerforum for Nasjonal vegdatabank (NVDB)

NVDB brukerforum Vestfold og Telemark avholder webinar denne dagen. Møtet er digitalt, og du kan delta via Teams-lenken.

Matrikkel-mandag

Matrikkelmandag 2. oktober med tema fritidsbolig utgår.

I stedet vil dagen handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt.

Møte i Basisgeodatautvalget

Fylkets geodataplan blir hovedtema når medlemmene i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark møtes digitalt i oktober.

Møter i arbeidsutvalgene

Både basisutvalget og plan- og temadatautvalget i Agder skal møtes denne onsdagen. Øverst på dagsorden står revisjon av fylkesgeodataplanen.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Fylkesgeodatautvalget skal vedta ny geodataplan for Agder fylke for perioden 2024-2027.

Sjøkartkonferansen 2023

Kartverkets arbeid med standarder for fremtidens navigasjonsprodukter er noen av temaene på årets sjøkartkonferanse. Påmeldingen er åpnet. Velkommen til Sjøkartkonferansen tirsdag 31. oktober i Stavanger.

Fagdag om stikkrenner

NVDB brukerforum i Rogaland inviterer til fagdag om stikkrenner. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

Posisjonskonferansen 2023: Maritim ITS

Hva kreves av fremtidens posisjonsteknologi i grensen mellom kyst og land? Maritim ITS er tema på Posisjonskonferansen 2023. Hold av datoen!