Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Flyfoto av Namsos. Kilde: Kartverket
OMLØP: Hele fastlands-Norge flyfotograferes regelmessig. Bildene finner du i innsynsløsningen Norge i bilder. Ill: Norge i bilder.
Last updated

Program for omløpsfotografering

Omløpsfotograferingen gir oppdaterte flybilder og ortofoto for hele landet.

Datafangst

Se hvor vi har planlagt fotografering for 2024.

Områdene som er fotografert i 2023 kan du se i kartløsning på norgeskart.no/geoportal. Kartlag som viser 2024-fotogaferingen kommer ila. våren.

Alle ferdige ortofoto fra omløpsfotografering publiseres på Norge i bilder.

Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av seks år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5 til10 år, avhengig av område.

Statsforvalterens fellestjenester, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en langtidsplan. Det produseres både ortofoto og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen blir produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Ut ifra flybildene fotografert i 2020 og senere blir det også produsert høydedata. Disse fargesatte overflatemodellene fra bildematching er tilgjengelige for visning og gratis nedlasting fra høydedata.no. Prosjektene er av typen «bildematching» og har «omløpsfoto» som oppdragsgiver.

Plan for de nærmeste årene

Det er utarbeidet en langtidsplan for de nærmeste årene. Denne planen blir revidert årlig. 

I 2023 ble det bestilt flyfotografering av fire områder:

  • Sogn 2023
  • Troms 2023
  • Innlandet NØ 2023
  • Trøndelag NØ 2023

På grunn av ugunstige værforhold for flyfotografering sommeren 2023 ble ikke disse fire områdene ferdigstilt. Planen er å fotografere de resterende 49 500 km2 sommeren 2024.

I tillegg blir det bestilt flyfotografering av fem nye områder i 2024:

  • Innlandet SV 2024
  • Innlandet NV 2024
  • Møre 2024
  • Finnmark 2024
  • Varanger 2024

De fem nye prosjektene dekker til sammen 78 300 km2.

Totalt er det planlagt flyfotografering av ca. 127 000 km2.

Kart som viser status for siste fotografering og planlagt fotografering er tilgjengelig i norgeskart på nett.

Kart som viser omløpsfotografering langtidsplan fra 2023-2029.
OMLØPSFOTOGRAFERING: Oversiktskartet viser status for siste og planlagt fotografering framover. Klikk på bildet for å få opp hele kartet i større format i nytt vindu.

Kontakt

Share