Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Tilgjengelegheit og universell utforming

Dette er ei ressursside for deg som jobbar med kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming i tettstader og friluftsområde.

Kartverkets arbeid med tilgjengelegheit

Kartlegging i 2024

Her finn du søknadsfristar og annan informasjon om korleis du kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheit i din kommune.

Rettleiing

Kartverket har utarbeida rettleiing for å kartlegge tilgjengelegheit i tettstader og friluftsområde.

Data

Kartverkets data om tilgjengelegheit finst som datasett og som teneste, og kan sjåast i kartklienten til Kartverket.

Kartleggingsprosjektet

Kartverket bidreg til å kartlegge tilgjengelegheit i byar, tettstader og friluftsområde, og offentleggjer alle registrerte data.

Kontakt

Nå oss på telefon

Kontakt kundesenteret på 32 11 80 00

Share