Siste oppdatering

Søknadsskjema for tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter

Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til matrikkeldata.

Private skal ikke benytte dette skjemaet. Generelle spørsmål om tilgangsordninger kan rettes til kundesenter@kartverket.no.

Tilgang til matrikkeldata matrikkelens API

Alle med avtale om tilgang til matrikkeldata har tilgang til rapporter/tjenester fra MatrikkelAPI, men det krever eget brukernavn/passord i matrikkelen. ND-parter får tilgang som programvarebruker over www.nd.matrikkel.no.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Når du sender inn utfylt skjema, så går det automatisk til post@norgedigitalt.no.

Søknad om tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter

Tilgang til matrikkel-API tjenester:

Systemet som henter data må settes opp slik at det kun henter data for det aktuelle geografiske området og relevante dataelementer.

Ønsker i tillegg tilgang til:

Det må søkes spesielt om å få tilgang til skjermingsverdige bygningstyper. Se eget søknadsskjema .

Last opp beskrivelse i egen fil (pdf, docx,odt)

Kontaktperson hos virksomhet

Del