Hvordan bestemmes gebyret

Tinglysingsgebyret er bestemt i lov og forskrift. Plikten til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12b og borettslagsloven § 6-16. Fra 1. januar 2014 ble størrelsen på gebyret fastsatt i en felles forskrift med hjemmel i de samme bestemmelsene. Det alminnelige tinglysingsgebyret ved tinglysing i fast eiendom er 525 kroner, og ved tinglysing i borettslagsandeler er tinglysingsgebyret 430 kroner.

Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken m.m.

 

Prisliste for gebyr ved tinglysing

Fast eiendom

Pris

Tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, ektepakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv. 525 kr
Refinansiering (innenfor samme låneramme, samme pantsetter og samme panteobjekt). 200 kr
Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten. 6900 kr
Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, utleggsforretning og andre tvangsforretninger, sammenslåing av eiendommer m.v. 0 kr

Borettslagsandeler

Pris

Overføring av andel i borettslag, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, prioritetsvikelse, mv. 430 kr
Tinglysing av nytt borettslag. 4300 kr
Etterfølgende tinglysing av nye andeler i et borettslag og deling av borettslagsandeler. 430 kr
Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten. 6900 kr
Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, utleggsforretning og andre tvangsforretninger, sammenslåing av borettslagsandeler mv. 0 kr

Bestillinger

Pris

Bekreftet grunnboksutskrift, fast eiendom eller borettslagsandel 172 kr
Historisk grunnboksutskrift, fast eiendom eller borettslagsandel 40 kr
Kopi av tinglyst dokument, fast eiendom eller borettslagsandel 172 kr
Kopi av grunnboksblad fra gammel manuell grunnbok, fast eiendom 172 kr

 

Dokumentavgift

Ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom må du som hovedregel betale 2,5 % av eiendommens markedsverdi i dokumentavgift. Dette kommer i tillegg til tinglysingsgebyret. Det finnes imidlertid flere fritakgrunner som gjør at noen slipper dokumentavgiften.

Les mer om dokumentavgift.

Betaling

Den som sender dokumentene inn til tinglysing får tilsendt en faktura etter at tinglysingen er gjennomført. Betalingsfristen er 14 dager. Vi tilbyr også avtale om elektronisk faktura for profesjonelle brukere.

Les mer om hvem som får fakturaen.