Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Autorisasjon av eiendomslandmålere

Fra 1. januar 2021 gjelder en ny ordning for autorisasjon av landmålere. Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet.

Søknader om autorisasjon som eiendomslandmåler sendes Kartverket via Altinn.

Veiledning

Overgangsordningen

1. januar 2021 - 31. desember 2025. Les mer om godkjenning av dagens utøvere, jf. matrikkelforskriften § 70 fjerde til sjette ledd.

Normalordningen

Les mer om godkjenning av landmålere på grunnlag av utdanning og erfaring, etter matrikkelforskriften § 64b.

Gebyr

For søknad om landmålerbrev betales et gebyr på 9000 kroner. Gebyret dekker behandlingen av søknaden, gjennomføring av ordinær autorisasjonsprøve og utstedelse av landmålerbrev.

Utenlandske landmålere

Statsborgere fra EØS eller Sveits kan på nærmere vilkår oppfylle kravene til å få autorisasjon eller midlertidig tillatelse i medhold av yrkeskvalifikasjonsloven.

Skjema og autorisasjonsprøve

Autorisasjonsprøven

Les mer om gjennomføring av autorisasjonsprøven, jf. matrikkelforskriften § 64a

Share