Siste oppdatering

Gebyr

For søknad om landmålerbrev betales et gebyr på 9000 kroner, jf. matrikkelforskriften § 17 første ledd. Gebyret dekker behandlingen av søknaden, gjennomføring av ordinær autorisasjonsprøve og utstedelse av landmålerbrev. Ikke-bestått prøve eller det at søker ikke meldte seg opp til prøve gir ikke grunnlag for redusert gebyr.

Matrikkelforskriften § 17 beskriver forhold rundt gebyr for søknad om landmålerbrev, eventuelle gjentatte autorisasjonsprøver og søknad om godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsloven.

Matrikkelforskriften § 17 Gebyr for landmålerbrev

  1. For søknad om landmålerbrev, inkludert en autorisasjonsprøve, betales et gebyr på 9000 kroner. Dersom det formelle grunnlaget for søknaden underkjennes og vedkommende ikke gis anledning til å ta autorisasjonsprøve, betales et redusert gebyr på 1500 kroner.
  2. For gjentatt autorisasjonsprøve uten ny søknad betales et gebyr på 1500 kroner.
  3. For søknad om godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsloven § 8, jf. forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner § 3-3, betales et gebyr på 5000 kroner.

Redusert gebyr

I de tilfeller der søkeren blir nektet å gå opp til autorisasjonsprøven på grunn av manglende utdanning eller relevant erfaring, betales det et redusert behandlingsgebyr på 1500 kroner, jf. matrikkelforskriften § 17 første ledd.

Vanlig gebyr

Når Kartverket finner at søker oppfyller kravene til utdannelse og praksis, slik at søkeren gis mulighet til å besvare autorisasjonsprøven, vil saksbehandlingen utløse et gebyr på 9000 kroner, som også dekker utgiftene knyttet til besvarelsen.

Tilleggsgebyr

Ved gjenopptak av ikke-bestått prøve (kontinuasjonsprøve) betales et gebyr på 1500 kroner per gang, jf. matrikkelforskriften § 17 andre ledd. Dersom retten til gjenopptak er gått ut, må det leveres ny søknad og betales nytt søknadsgebyr.

Gebyr for søknad om autorisasjon på bakgrunn av yrkeskvalifikasjonsloven

Søknad om autorisasjon på bakgrunn av yrkeskvalifikasjonsloven utløser et gebyr på 5000 kroner. Behandling av forhåndsmelding som gir grunnlag for midlertidig tjenesteytelse jf. yrkeskvalifikasjonsloven § 5 er gebyrfri.

Del
XPPT