Rettelser til sjøkart (Efs)

Sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart, publiseres i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver 14. dag. I tillegg publiseres midlertidige (T) og foreløpige meldinger (P) vedrørende seilas i norske farvann, skyteøvelser og andre advarsler.

Skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser

Forskjellige meddelelser, advarsler og skyteøvelser blir annonsert i pdf-utgaven av Efs hver fjortende dag. For registreringspliktige fartøy anbefaler Kartverket at disse meldingene leses.

Skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser vises ikke ved søk i "Finn Efs-meldinger".

Riggliste Kartverket avvikler og fjerner rigglisten 1. august 2024

Rigglisten har blitt en utdatert tjeneste, og er erstattet med andre bedre tjenester som for eksempel NAIS (nais.kystverket.no) og Nasjonalt register over luftfartshindre. Kartverket avslutter derfor riggliste-tjenesten fra og med 1. august 2024.

Rigglisten (pdf)

Rigglisten blir ikke oppdatert etter 30. juni 2024.

Nyttig informasjon til sjøfarende og om Efs