Hopp til innhold

Håndbok for navnebehandling

2.3 Fylkeskartkontorene og de stedsnavnansvarlige

Ledermøtet i Kartverket 30.05.1991 vedtok at det enkelte fylkeskartkontor ble tillagt vedtaksretten for skrivemåten av stedsnavn, på vegne av Kartverket. Det er fylkeskartsjefen som er formell saksbehandler og gjør vedtaket ved å underskrive et vedtaksbrev. Kartverket har imidlertid organisert arbeidet med stedsnavn ved at det er fire stedsnavnansvarlige (regionene øst og vest har i dag felles stedsnavnansvarlig).

Retningslinjene i kapittel 1 gir utfyllende regler for hvordan vedtak skal gjøres og i hvilke saker forvaltningsansvarlig for stedsnavn skal involveres. Hvis fylkeskartsjefen skulle være inhabil i en sak, overføres vedtaksretten til den andre fylkeskartsjefen i den samme regionen. Hvis den stedsnavnansvarlige skulle være inhabil i en sak, overføres saken til en av de andre stedsnavnansvarlige.

Oversikt over formell saksbehandler (dvs. fylkeskartsjef), stedsnavnansvarlig og kontaktperson for hvert enkelt fylke:

Fylke(r) Formell saksbehandler Stedsnavnansvarlig Kontaktperson
Oslo og Viken Tor Ivar Solsrud Majercsik Erlend Trones Erlend Trones
Innlandet Håkon Dåsnes Erlend Trones Bjørn Trygve Haugen
Vestfold og Telemark Geir Mjøen Maria Ellingsen Arne Løwe
Agder Lars Fredrik Gyland Maria Ellingsen Maria Ellingsen
Rogaland Steinar Wergeland Erlend Trones Roar Haugland
Vestland Anne Lien Erlend Trones Anne Lien
Møre og Romsdal Kari Aalvik Buset Berit Sandnes Sverre Steinnes
Trøndelag – Trööndelage Lars Mardal Berit Sandnes Berit Sandnes
Nordland Finn Ørnes Aud-Kirsti Pedersen Finn Ørnes
Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku Steinar Vaadal Aud-Kirsti Pedersen Aud-Kirsti Pedersen
Til toppen