Hopp til innhold

Håndbok for navnebehandling

2 Organisering av navnearbeidet

2.1 Kartverkets organisering av navnearbeidet

Arbeidet med stedsnavn etter lov om stadnamn er i Kartverket organisert med Eiendomsdivisjonen som ansvarlig divisjon.

2.2 Fylkeskartkontorene vedtar skrivemåten

Ledermøtet i Kartverket 30.05.1991 vedtok at det enkelte fylkeskartkontor ble tillagt vedtaksretten for skrivemåten av stedsnavn, på vegne av Kartverket. Det er fylkeskartsjefen som er formell saksbehandler og gjør vedtaket ved å underskrive et vedtaksbrev. Kartverket har imidlertid egne medarbeidere som saksbehandler skrivemåten av stedsnavnene.

Hvis fylkeskartsjefen skulle være inhabil i en sak, overføres vedtaksretten til den andre fylkeskartsjefen i den samme regionen. Hvis den aktuelle saksbehandleren skulle være inhabil i en sak, overføres saken til en av de andre saksbehandlerne.

Henvendelser om stedsnavn rettes til Kartverket på telefon 32 11 80 00 eller ved e-post til post@kartverket.no.

Til toppen