Hopp til innhold

Nautiske publikasjoner

Her finner du våre nautiske publikasjoner gratis tilgjengelig: Den norske los, Symboler og forkortelser i norske sjøkart, Tidevannstabeller, og Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Rettelser til sjøkart, samt midlertidige og foreløpige meldinger, publiseres i Efs hver 14. dag.

Les mer

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Bøkene gir informasjon ut over det kartet kan gi.

Les mer

Publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over symboler og forkortelser som er brukt i norske og internasjonale sjøkart.

Les mer

2017-utgåva av «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format.

Les mer