Se Efs i pdf-format

Kartverket understreker at det er den komplette pdf-versjonen av Etterretninger for sjøfarende (Efs) som er den offisielle.

Hva er forskjellige meddelelser?

Forskjellige meddelelser er generell informasjon fra ulike kilder som kan ha betydning for din seilas. Det kan være for eksempel skyteøvelser, anleggsarbeid i kyst- og havområder, sommer-/vintertid etc.

Disse meddelelsene er Efs-meldinger uten meldingsnummer, og er derfor kun tilgjengelig i pdf-utgaven av Efs, helt i slutten av hver utgave.

Andre viktige meddelelser og informasjon om bruk av Etterretninger for sjøfarende (Efs).

T- og P-meldinger eldre enn 2010

Midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger som er eldre enn 2010, og som fortsatt er gjeldende, ligger ikke i hovedlisten over T- og P-meldinger.

Oversikt over midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger i norske sjøkart, eldre enn 2010 (pdf 80 kB).

Se oversikt med utgivelsesdato for Efs.